środa, Styczeń 18, 2017
video

W poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych rozpoczęła się produkcja energii elektrycznej. To kolejny etap trwającego od kwietnia gorącego...

W Miączynie koło Mławy, w dniu 26 listopada br. uroczyście otwarto nowy zakład przetwarzania odpadów. Instalacja NOVAGO służy do...

W ramach konsorcjum, w skład którego wchodzi AWBUD – notowana na GPW w Warszawie wyspecjalizowana grupa budowlana – jako...

– To była chyba Kortowiada czy jakiś inny masowy koncert w Olsztynie. Następnego dnia bolała mnie głowa, wyszedłem się...

11 grudnia 2015 r., na terenie ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. odbyła się uroczystość zakończenia „Budowy kompostowni odpadów innych...
video

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku to nowoczesny obiekt, w którym dzięki termicznemu unieszkodliwianiu odpadów, będzie produkowana energia elektryczna...

Pod koniec października br. Gmina Kolonia Warszawska odmówiła wydania spółce JARPER decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla rozbudowy...