sobota, Marzec 25, 2017

Dzięki wsparciu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych polska technologia przetwarzania odpadów komunalnych może zostać wdrożona w irańskiej prowincji...

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs programu „Innowacyjny Recykling”. W ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” NCBR...
video

Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów skorzystał z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

VIVE Textile Recycling zakończyło rozbudowę swojej linii produkcyjnej. Dzięki temu, do końca czerwca 2019 roku, dostarczy do Cementowni Ożarów...

Zaawansowanie prac na budowie spalarni odpadów w Elektrociepłowni Rzeszów - biorąc pod uwagę zarówno wszystkie prace budowlane, jak też...

Pytanie – odpowiedź i tak kilkadziesiąt razy przez cztery godziny. Wczoraj władze Rudy Śląskiej przeprowadziły rozprawę administracyjną, podczas której mieszkańcy...

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu...

29.12.2016 Gazeta Wyborcza opisuje chybioną inwestycję olsztyńskiego ZGOK-u w instalację do produkcji paliwa alternatywnego, którego nikt nie potrzebuje...