środa, Czerwiec 28, 2017

Miasto Wodzisław ogłosiło przetarg na sprzedaż dużej działki przy Marklowickiej 21E. Zgodnie z zapisami miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta...

Spółka z grupy Budimeksu jest blisko przejęcia firmy Trans-Formers we Wrocławiu i Tarnowie.

Z dniem 4 kwietnia 2017 roku, po tym jak w ubiegłym roku doszło do połączenie spółki Ekokem z Fortum,...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w komunikacie z 17.30.2017 o prowadzonym postępowaniu w zakresie wyrażenia zgody na koncentrację...
video

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych i budowa dwóch kompostowników w średnim wielkim. Zadania te zostały ujęte...