poniedziałek, Czerwiec 17, 2019

Olsztyn będzie budował spalarnię odpadów.

Mimo protestów mieszkańców Prezydent Olsztyna wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla spalarni odpadów komunalnych, która ma powstać w dzielnicy Tracko, na terenie olsztyńskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki cieplnej....
video

Jak powstaje biokompostownia w Suchym Lesie

Film dokumentujący realizację projektu "Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej z Poznaniu" zwanego: BIOKOMPOSTOWNIA w Poznaniu (marzec-grudzień 2015 ). Realizacja: Ekorum Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych, zwana BIOKOMPOSTOWNIĄ,...
video

Rozbudowa ZZO Jarocin zakończona sukcesem

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie zakończył rozbudowę jednego z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce oraz uzyskał wszelkie niezbędne decyzje do funkcjonowania nowej inwestycji. Samorządy...
video

Otwarcie kompostowni PGK Koszalin w Sianowie

W zakładzie Odzysku Odpadów PGK w Sianowie oficjalnie otwarto nowa kompostownie. Inwestycja kosztowała 8,5 mln złotych, z czego 6 mln pochodzi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska –...

Roczne opóźnienie budowy szczecińskiej spalarni odpadów

Komunikat Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów,  Szczecin 18 grudnia 2015 Termin oddania do użytku szczecińskiej spalarni odpadów komunalnych został wydłużony do dnia 10 grudnia 2016 roku. Odpowiedni aneks do kontraktu podpisali wczoraj...
video

Spalarnia w Koninie jako pierwsza rozpoczyna eksploatację

W poniedziałek 21 grudnia zakończy się trwająca od października faza rozruchu Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie. W tym dniu spalarnia ta rozpocznie etap normalnej eksploatacji. Zakład będzie do...

Włosi zbudują spalarnię odpadów w Rzeszowie

Spośród czterech oferentów, którzy konkurowali w przetargu na budowę spalarni odpadów komunalnych w Rzeszowie, wybrane zostało konsorcjum włoskich firm: Termomeccanica Ecologia i Astaldi. Koszt inwestycji wyniesie 285 mln zł....

ALBA uruchomiła kolejny RIPOK na Śląsku

16 listopada 2015r. Zakład Przetwarzania Odpadów PTS ALBA w Chorzowie otrzymał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu II województwa śląskiego. W chorzowskim zakładzie, obok istniejących linii do...

Nowa biokompostownia w Pukininie

11 grudnia 2015 r., na terenie ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. odbyła się uroczystość zakończenia „Budowy kompostowni odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zakres inwestycji, która...
video

ENERIS buduje nowy zakład

Altvater Piła i jego współudziałowcy: Miasto Piła i ENERIS Surowce S.A. zainaugurowali rozbudowę nowoczesnej instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania odpadów komunalnych w Kłodzie k. Szydłowa. Dzięki tej inwestycji będzie można mówić o prawdziwej ochronie środowiska:...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY