niedziela, Kwiecień 30, 2017

VIVE Textile Recycling zakończyło rozbudowę swojej linii produkcyjnej. Dzięki temu, do końca czerwca 2019 roku, dostarczy do Cementowni Ożarów...

Zaawansowanie prac na budowie spalarni odpadów w Elektrociepłowni Rzeszów - biorąc pod uwagę zarówno wszystkie prace budowlane, jak też...

Pytanie – odpowiedź i tak kilkadziesiąt razy przez cztery godziny. Wczoraj władze Rudy Śląskiej przeprowadziły rozprawę administracyjną, podczas której mieszkańcy...

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu...

29.12.2016 Gazeta Wyborcza opisuje chybioną inwestycję olsztyńskiego ZGOK-u w instalację do produkcji paliwa alternatywnego, którego nikt nie potrzebuje...

W ramach konsorcjum, w skład którego wchodzi AWBUD – notowana na GPW w Warszawie wyspecjalizowana grupa budowlana – jako...

Zaproponowany przez stronę polską i już przyjęty przez burmistrza Czernihowa wariant budowy zakładu zajmującego się przetwarzaniem odpadów nie przewiduje...

Zarząd okręgu olsztyńskiego Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę sprzeciwiającą się budowie spalarni śmieci w Olsztynie. Poinformował o tym w...