poniedziałek, Luty 27, 2017

Rzeczpospolita przedstawia główne tezy wyroku NSA w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu odpadów na terenie objętym miejscowym...

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26.01.2017 r. wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera stwierdził nieważność uchwał Sejmiku Województw Mazowieckiego z dnia 19.12.2016...
video

Grzegorz Skrzypczak, prezes ELEKTROEKO krytycznie o ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (z dnia...

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało raport z konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach (z 23.11.2016 r.) zawierający zestawienie...

W Dzienniku Ustaw z 29.12.2916 pod poz. 2213 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie...

Ministerstwo Środowiska zakończyło proces konsultacji i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz...

W Dzienniku Ustaw z dnia 4.01.2017 r. po poz. 19, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia...