niedziela, Styczeń 22, 2017

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało raport z konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach (z 23.11.2016 r.) zawierający zestawienie...

W Dzienniku Ustaw z 29.12.2916 pod poz. 2213 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie...

Ministerstwo Środowiska zakończyło proces konsultacji i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz...

W Dzienniku Ustaw z dnia 4.01.2017 r. po poz. 19, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia...

Rada gminy może określić szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników...

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało w dniu 3.01.2017 r. podpisany przez Ministra Środowiska projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego...

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28.07.2016 r., nazywana początkowo "małą nowelizacją Pzp" okazała się najobszerniejszą...

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało 30.12.2016 r. ostateczną wersję projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych...

Zgodnie z projektem z dnia 9.12.2016 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zawarte...

Projekt rozporządzenia już został opublikowany przez rządowe Centrum Legislacji. Minister środowiska chce, żeby osobno zbierać odpady metalowe, papierowe, plastiki,...