czwartek, Luty 21, 2019

Represje w gospodarce komunalnej? Firmy narzekają na nowe regulacje

Przedstawiciele organizacji branżowych komentują dla Gazety Prawnej najnowszy projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków magazynowania odpadów. Czytaj więcej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/1398771,represje-w-gospodarce-komunalnej-firmy-obciazone-kosztami.html

Zakaz termicznego przekształcania odpadów groźny dla firm

2019-02-14 • Wprowadzenie zakazu termicznego przekształcania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jest niebezpieczne dla przedsiębiorców i samorządu terytorialnego. • Takie rozwiązanie zwiększy koszty związane chociażby z wielokrotnym transportem odpadów oraz eksploatacją instalacji. •...

Opublikowane 11.02.2019 rozporządzenie ws. wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń weszło już w życie

W Dzienniku Ustaw z dnia 11.02.2019 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7.02.2019 w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu...

Będą zmiany w projekcie rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub...

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało protokół z posiedzenia w dniu 25.01.2019 r. Komisji prawniczej, które poświęcone było projektowi rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania...

Ministerstwo Środowiska zaostrzy warunki magazynowania odpadów

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nowy projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów,który został skierowany do opiniowania i uzgodnień międzyresortowych.  Rozporządzenie to ma na celu zapobieganie...

Urząd Marszałkowski opublikował Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Na stronie internetowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego opublikowana została uchwała Nr 3/19 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024) oraz uchwała nr 4/19 w sprawie wykonania...

Śmieciowa batalia toczy się z coraz większym rozmachem. „Samorządowcy się buntują”

Dziennik.pl Do grona krytyków nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dołącza przemysł chemiczny. Firmy zwracają uwagę na źle przygotowane przepisy o monitoringu na składowiskach. Czytaj więcej: https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/590236,smieci-samorzad-pieniadze-odpady-kamery.html

Zmiany prawne w zakresie gospodarki odpadami w 2019 roku

W 2019 roku jest kilka dat, które każdy przedsiębiorca wytwarzający lub gospodarujący odpadami powinien znać. To daty wejścia w życie nowych regulacji prawnych, których w nadchodzących miesiącach nie zabraknie....

Wyjaśnienia przepisów nowelizacji ustawy o odpadach, z dnia 20.07.2018 r.

Publikujemy odpowiedź Ministerstwa Środowiska z dnia 14.01.2019 r.  na pytania wystosowane przez Stowarzyszenie  Forum Recyklingu Samochodów, dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz...

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

Kolejny akt wykonawczy do ubiegłorocznej nowelizacji (tzw. pożarowej) ustawy o odpadach wchodzi na ostatni etap prac w Rządowym Centrum Legislacyjnym, sygnowany przez Ministerstwo Środowiska jako pilny. Czytaj: projekt z dnia...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY