poniedziałek, Styczeń 21, 2019

Komunikat MŚ nt. przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw* wprowadza zmianę do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r....

Nowa wersja projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

11.01.2019 Rządowe Centrum Legislacyjne, opublikowało projekt z dnia 9.01.2019 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz projekty rozporządzeń do...

Minister Środowiska daje dodatkowy czas gminom na wdrożenie selektywnego zbierania odpadów

Na kilka dni przed końcem 2018 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.  Obowiązujące dotychczas rozporządzenie z 29.12.2016 r. obligowało...

Ocena „pożarowej” nowelizacji ustawy o odpadach na forum sejmowej Podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami...

12.12.2018 Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami zapoznała się z "Informacją Ministra Środowiska nt. wdrażania nowelizacji ustawy o odpadach." W obradach oprócz Posłów uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu...

Gazeta Prawna: Opinie dot. najnowszej wersji projektu rozporządzenia ws monitoringu wizyjnego magazynów i składowisk...

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało kolejną, trzecią wersję projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Mimo, że uwzględniono w tym projekcie niektóre zmiany...

Kraków przegrał VAT od opłaty zaśmieci

Przerzucane na najemców nieruchomości komunalnych opłaty śmieciowe są objęte 23-procentową stawką podatku od towarów i usług. To może oznaczać dla nich wzrost czynszu.

Nowa wersja projektu rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nową wersję projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (z dnia 28.11.2018 r.), po opiniowaniu i konsultacjach publicznych. Projekt...

„Czy nowelizacja ustawy o odpadach pozwoli nam dogonić Europę?” – opinia STENA RECYCLING

Nowelizacja Ustawy o odpadach nakłada nowe obowiązki nie tylko na przedsiębiorstwa zajmujące się ich odbiorem i gospodarowaniem, ale oznacza także zmiany dla wytwórców. Tymczasem dla ponad 40% z nich...

Prawo.pl „Firmy będą miały problem z recyklingiem kartonów po napojach”

Od 2019 roku ma wzrosnąć poziom recyklingu odpadów wielomateriałowych, czyli głównie kartonów po napojach. Przewiduje to przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt rozporządzenia. Eksperci twierdzą jednak, że wskazane w nim...

Spór o in-house powraca

wp.pl. Pracodawcy, związki zawodowe i strona rządowa chcą zmian dotyczących zamówień in-house. Zdaniem samorządowców to niepokojące, bo ustawa zezwalająca na tego typu działania obowiązuje ledwie półtora roku.

Ostatnie wpisy:

POLECAMY