poniedziałek, Październik 22, 2018

Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych opublikował ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniający zmiany w tej ustawie wprowadzone ustawą z dnia...

Wyjaśnienia MŚ dotyczące utraty statusu odpadów

Odpowiedź na interpelację Posła Dariusza Starzyckiego z dnia 15.03.2016 MINISTER ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 20-04-2016 r. DGO-I.070.10.2016.IA 89283.259141.231288 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP, odpowiadając...

Wzrosną opłaty za składowanie odpadów

W Dzienniku Ustaw z 5 kwietnia 2017 r. poz. 723 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.03.3017 r....

Projekt rozporządzenia określającego standardy selektywnego zbierania odpadów

Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z tym projektem obowiązkiem...

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – w Senacie. Publikujemy jednolity tekst...

W czasie 47. posiedzenia (21.-22.09.) Senat rozpatrzy uchwaloną przez Sejm 15.09.br. ustawę o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i...

Projekt nowelizacji ustawy o odpadach skierowany do konsultacji

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt z dnia 23.11.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o odpadach, który skierowany został przez...

Minister Haładyj odpowiada na interpelację w sprawie in-house

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 r. przepisów znowelizowanego Prawa zamówień publicznych o tzw. zamówieniach...

WPGO dla Mazowsza – uchwalony

Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 19.12.2016 r. uchwalił Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami. Czytaj: Plan...

Komunikat GIOŚ w sprawie obowiązków wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wprowadzający sprzęt, który uzyskał wpis w rejestrze przed 1 stycznia 2016 r. obowiązany jest przekazać do Głównego Inspektora Ochrony...

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych

Ministerstwo Środowiska skierowała do konsultacji publicznych i opiniowania projekt rozporządzenia w sprawie poziomów ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych (z dnia...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY