poniedziałek, Styczeń 21, 2019

Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych opublikował ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniający zmiany w tej ustawie wprowadzone ustawą z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz...

Rozporządzenie ws. unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, skierowane zostało do opublikowania w Dzienniku Ustaw. Czytaj tekst rozporządzenia...
video

Wicepremier Morawiecki o in-house

30.03.br., w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawił Informację o priorytetach działania Ministerstwa Rozwoju oraz głównych celach polityki gospodarczej rządu. W czasie...
video

W Sejmie kolejna debata o zleceniach in-house

18 maja br. Podkomisja nadzwyczajna rozpatrywała projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 343), jaki w styczniu do laski marszałkowskiej zgłosili posłowie Polskiego Stronnictwa...

Rozporządzenie w sprawie listy odpadów poddawanych odzyskowi na potrzeby własne

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało 20 stycznia 2016 r. pod poz. 93 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne...

Opublikowano projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

31.08.2018 opublikowany został przez Rządowe Centrum Legislacyjne projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Autor projektu, Ministerstwo Środowiska, wyznaczyło bardzo...

Wyjaśnienia MŚ dotyczące utraty statusu odpadów

Odpowiedź na interpelację Posła Dariusza Starzyckiego z dnia 15.03.2016 MINISTER ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 20-04-2016 r. DGO-I.070.10.2016.IA 89283.259141.231288 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP, odpowiadając na pismo z dnia 15 marca 2016 r. (K8INT1679), przekazujące...

Wzrosną opłaty za składowanie odpadów

W Dzienniku Ustaw z 5 kwietnia 2017 r. poz. 723 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.03.3017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Spowoduje...

Samorządowcy apelują o nowelizację przepisów dotyczących gospodarki odpadami

Wójtowie i Burmistrzowie zrzeszenie w Związku Międzygminnym Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” z siedzibą w Czempiniu zwrócili się do najwyższych władz państwowych o nowelizację przepisów odpadowych. Samorządowcy, w swym wystąpieniu wskazują,...

Nowelizacja ustawy o odpadach opublikowana w Dzienniku Ustaw

w dniu 21.08.2018 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.  o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wchodzi w...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY