poniedziałek, Czerwiec 18, 2018

Projekt rozporządzenia określającego standardy selektywnego zbierania odpadów

Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z tym projektem obowiązkiem...

Rada Dialogu Społecznego podtrzymuje sprzeciw wobec in-house

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Piotr Duda zwrócił się do Przewodniczącego senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w imieniu partnerów społecznych...

Senatorowie rozpatrują nowelizację Prawa zamówień publicznych – nieruchomości niezamieszkałe poza systemem?

8.06.2016 Senat rozpatrywał ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 174). Także w...

Najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Ministerstwo Środowiska zakończyło proces konsultacji i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz...

Min. Mazurek w Polskim Radiu o selektywnym zbieraniu odpadów

- Gminy będą miały 5 lat na dostosowanie pojemników, chociaż oznaczenie powinno się zmienić już 1 lipca - podobnie...

Rozporządzenie ws. unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych,...

Starosta Poznański apeluje o zaostrzenie warunków wydawania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Starosta Grabkowski przesłał do Ministerstwa Środowiska kolejną petycję, w której wnioskuje m.in. o doprecyzowanie i zaostrzenie warunków wydawania zezwoleń...

„Gmina nie segreguje śmieci, ale mieszkańcy i tak muszą płacić za segregację – wyrok...

Nawet gdyby gmina wrzucała do jednego worka posegregowane przez właściciela domu odpady, to nie jest on zwolniony z obowiązku...

Projekt WPGO dla województwa mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego przekazał do opiniowania i strategicznej oceny oddziaływania projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY