poniedziałek, Październik 22, 2018

Ministerstwo Środowiska planuje wprowadzenie zabezpieczenia finansowego przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Udzielając pisemnej odpowiedzi na interpelację posła Mariusz Witczaka w sprawie zasad składowania odpadów, Podsekretarz stanu, Janusz Ostapiuk stwierdził, że...

WPGO dla Mazowsza – uchwalony

Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 19.12.2016 r. uchwalił Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami. Czytaj: Plan...

Senat przyjął poprawki do nowelizacji Prawa zamówień publicznych

W czasie wieczornych głosowań w dniu 9.06.br, Senat rozpatrzył poprawki do ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych...

Potrzebna zmiana systemu segregacji odpadów

Samorządowcy chcą, aby segregacja odpadów była obowiązkowa. Ci, którzy nie będą stosować się do tego wymogu, zapłacą kary. Taka...

Rada Zamówień Publicznych Konfederacji LEWIATAN przeciwna zamówieniom in-house

Rada Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan pozytywnie ocenia projekt tzw. małej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju,...

„Gmina nie segreguje śmieci, ale mieszkańcy i tak muszą płacić za segregację – wyrok...

Nawet gdyby gmina wrzucała do jednego worka posegregowane przez właściciela domu odpady, to nie jest on zwolniony z obowiązku...

„Szroty” zagrożone upadłościami i szarą strefą.

Branża motoryzacyjna wspólnie z Forum Odbudowy i Recyklingu Samochodów apeluje o zmiany w nowej ustawie o odpadach

Rozporządzenie w sprawie sprawozdań odpadowych opublikowane w Dzienniku Ustaw

30 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów...

Nowe akty wykonawcze do Prawa zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały w dniu 27.07.2016 r. nowe akty wykonawcze do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: Rozporządzenie Ministra...

Opodatkowanie VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych – ministerstwo finansów wyjaśnia

Ministerstwo Finansów informuje, że opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY