wtorek, Styczeń 16, 2018

Rozporządzenie ws. unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych,...

Raport z konsultacji społecznych projektu nowelizacji ustawy o odpadach

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało raport z konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach (z 23.11.2016 r.) zawierający zestawienie...
video

Sejmowa debata nad nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

13.09.2017 na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbyło się II czytanie rządowego projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przedstawione...

Opublikowano rozporządzenie w sprawie termicznego przekształcania odpadów

W Dzienniku Ustaw z 22 stycznia 2016 r. pod poz. 108 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21...

Samorządy największych miast wnioskują o zmianę przepisów dot. gospodarki odpadami

Unia Metropolii Polskich zwróciła się do Ministra Środowiska o zmiany w przepisach ustawowych i w rozporządzeniach dotyczących gospodarki odpadami...

Ministerstwo Finansów przypomina o nowych przepisach transportowych

18 kwietnia 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Tzw. pakiet przewozowy będzie narzędziem...

Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych opublikował ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniający zmiany w tej ustawie wprowadzone ustawą z dnia...

Projekt PSL nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – niezgodny z...

Marszałek Sejmu skierował do prac w komisjach zgłoszony przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt ustawy o zmianie ustawy o...

Opinia Konfederacji Lewiatan ws. pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym

Gospodarka odpadami dużym wyzwaniem dla Polski 2016-01-07 Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia przedstawione przez Komisję Europejską propozycje, które mają wpłynąć na zmianę...

Publikacja rozporządzenia w sprawie wzorów zaświadczeń o recyklingu i odzysku

W Dzienniku Ustaw z 29.12.2916 pod poz. 2213 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY