poniedziałek, Styczeń 21, 2019

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych zatwierdzona przez Komitet Stały Rady Ministrów

Po konsultacjach publicznych i opiniowaniu przez resorty i instytucje, 3.03.2016 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych...

Rozporządzenie w sprawie selektywnego zbierania odpadów opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw z dnia 4.01.2017 r. po poz. 19, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji...

Najnowszy projekt rozporządzenia ws. selektywnego zbierania odpadów

Zgodnie z projektem z dnia 9.12.2016 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zawarte do 1.07.2017 r. umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie...

Publikacja rozporządzenia w sprawie wzorów zaświadczeń o recyklingu i odzysku

W Dzienniku Ustaw z 29.12.2916 pod poz. 2213 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż...

Wstępne opinie branży o projekcie nowelizacji ustawy o odpadach

Za dwa lata kierowca wożący śmieci będzie musiał posiadać dzienną kartę przekazania odpadów. Za jej brak lub niewypełnienie dostanie grzywnę.

Związek Samorządów Polskich chce wprowadzenia regulatora cen dla RIPOK-ów

Związek Samorządów Polskich opublikował stanowisko, w którym krytycznie ocenia obecne rozwiązania prawne dotyczące funkcjonowania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w zakresie w jakim pozwalają zarządzającym tymi instalacjami dowolnie...

Projekt rozporządzenia w sprawie selektywnego zbierania odpadów – podpisany przez Ministra Środowiska

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało w dniu 3.01.2017 r. podpisany przez Ministra Środowiska projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, który przekazany został do opublikowania w...

Związek Gmin Wiejskich przeciwny wyłączeniu nieruchomości nie zamieszkanych z in-house

Związek Gmin Wiejskich RP przesłał do Sejmu stanowisko, w którym jednoznacznie sprzeciwia się zaproponowanej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawce w nowelizacji Prawa zamówień publicznych dotyczącej nowelizacji ustawy o utrzymaniu...

Opublikowano jednolity tekst ustawy Prawo zamówień publicznych

Marszałek Sejmu ogłosił tekst jednolity Prawa zamówień publicznych w Dzienniku Ustaw pod poz. 1579.   Czytaj: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy –...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY