poniedziałek, Październik 22, 2018

Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów – opublikowane przez Komisję Europejską

17.08.2018 r. opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik...

Kolejny projekt nowelizacji ustaw odpadowych

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (z dnia 9.08.br) wraz...
video

Rekomendacje BCC dla Ministerstwa Środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Znowelizowana ustawa o odpadach zawiera wiele cennych rozwiązań dla ograniczenia negatywnych zjawisk w branży gospodarki odpadami. Niezbędnym narzędziem jest...

„Branża budowlana wygrała walkę o odpady”

Reprezentujący branżę budowlaną aktywiści sprzeciwiali się niektórym przepisom proponowanym w rządowym pakiecie odpadowym. Po przyjęciu poprawek przez Sejm chwalą go.

„Szroty” zagrożone upadłościami i szarą strefą.

Branża motoryzacyjna wspólnie z Forum Odbudowy i Recyklingu Samochodów apeluje o zmiany w nowej ustawie o odpadach

Opublikowano teksty nowelizacji ustaw odpadowych

23.07.2018 Kancelaria Sejmu opublikowała ostateczne teksty trzech, procedowanych w ostatnich tygodniach w Parlamencie nowelizacji przepisów ustawowych, uwzględniające poprawki senackie: ...

Przyjęta nowelizacja ustawy o odpadach wymaga zmian. Stanowisko Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu

Warszawa, 19 lipca 2018 r. STANOWISKO IZBY GOSPODARCZEJ METALI NIEŻELAZNYCH I RECYKLINGU W SPRAWIE USTAWY O ODPADACH Przyjęta nowelizacja ustawy o odpadach...

SYSTEM ZARZĄDZANIA ODPADAMI W POLSCE – REKOMENDACJA GABINETU CIENI BCC DLA RZĄDU

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC, mając na uwadze fatalną sytuację w zarządzaniu gospodarką odpadami oczekuje, że Rząd – podobnie jak...

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI SKIEROWANE DO SEJMU – komunikat Ministerstwa Środowiska

„W odpowiedzi na pojawiające się patologie w gospodarce odpadami i skalę problemu, o której świadczy m.in. wzrost statystyk pożarów...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY