wtorek, Styczeń 16, 2018

Projekt rozporządzenia ws. transportu odpadów na finiszu prac legislacyjnych

projekt rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.09.2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, został notyfikowany Komisji Europejskiej....

Rozporządzenie w sprawie MBP podpisane przez Ministra Środowiska

Na początku sierpnia 2015 r. Ministerstwo Środowiska skierowało do notyfikacji Komisji Europejskiej projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych...

Aktualizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014

Ministerstwo Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.Termin zgłaszania uwag do tego projektu minął w...

LEWIATAN – krytycznie o projekcie nowego Prawa zamówień publicznych

Wprowadzenie zamówień in house, nieprecyzyjne zapisy, pozwalające na swobodną interpretację przepisów, nieuwzględnienie postulatów, m.in. dotyczących wydłużenia terminu na składanie...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY