poniedziałek, Czerwiec 18, 2018

Opinie do projektu aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014

Przeprowadzone przez Ministerstwo Środowiska konsultacje projektu aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 przyniosły bardzo wiele uwag do tego projektu....

„Deklaracje śmieciowe składa wspólnota i spółdzielnia nie mieszkaniec”

Monika Chrupała, aplikantka radcowska wyjaśnia w Rzeczpospolitej, skutki znowelizowanych od 1.02.2015 r. przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku...

Projekt rozporządzenia ws. transportu odpadów na finiszu prac legislacyjnych

projekt rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.09.2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, został notyfikowany Komisji Europejskiej....

Rozporządzenie w sprawie MBP podpisane przez Ministra Środowiska

Na początku sierpnia 2015 r. Ministerstwo Środowiska skierowało do notyfikacji Komisji Europejskiej projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych...

Aktualizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014

Ministerstwo Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.Termin zgłaszania uwag do tego projektu minął w...

LEWIATAN – krytycznie o projekcie nowego Prawa zamówień publicznych

Wprowadzenie zamówień in house, nieprecyzyjne zapisy, pozwalające na swobodną interpretację przepisów, nieuwzględnienie postulatów, m.in. dotyczących wydłużenia terminu na składanie...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY