poniedziałek, Październik 22, 2018

Unia wymusza rewolucję w zamówieniach publicznych: będzie e-procedura i podział na mniejsze przetargi

Niebawem do konsultacji trafi projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych, który jest obecnie dyskutowany na forum Rady Dialogu Społecznego. Mimo,...

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza sprawozdania

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.01.2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok...

Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości – posłowie PSL chcą likwidacji przetargów

Grupa Posłów PSL, zgłosiła 13.01.br do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,...

Zakaz składowania odpadów jest wykonalny – Ministerstwo Rozwoju

W dziale "Opinia eksperta" serwisu internetowego www.teraz-srodowisko-pl opublikowana została wypowiedź zastępcy dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Rozwoju,...

Komunikat GIOŚ w sprawie obowiązków wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wprowadzający sprzęt, który uzyskał wpis w rejestrze przed 1 stycznia 2016 r. obowiązany jest przekazać do Głównego Inspektora Ochrony...

Opinia Konfederacji Lewiatan ws. pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym

Gospodarka odpadami dużym wyzwaniem dla Polski 2016-01-07 Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia przedstawione przez Komisję Europejską propozycje, które mają wpłynąć na zmianę...

Projekt rozporządzenia ws. warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcenia odpadów

Rządowe Centrum Legislacyjne poinformowało, że projekt z 3.12.2015 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii...

Wznowiono prace nad projektem rozporządzenia w sprawie wymagań dla spalania odpadów

Ministerstwo Rozwoju wznowiło prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz...

Projekt dokumentu referencyjnego BAT dla przetwarzania odpadów

Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) opublikowało roboczy projekt Dokumentu Referencyjnego BAT (BREF) w zakresie najlepszych dostępnych technik przetwarzania...

Opublikowano nowy, jednolity tekst Prawa zamówień publicznych

w Dzienniku Ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r.,  pod pozycją 2164 zamieszczone zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY