wtorek, Sierpień 14, 2018

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych na cenzurowanym

W najbliższych dniach Rząd podejmie decyzje, czy skieruje do Parlamentu uchwalony przez poprzedni Rząd projekt nowej ustawy Prawo zamówień...

Ministerstwo Środowiska przypomina o utracie ważności decyzji sektorowych

Gospodarka odpadami - informacja nt. ważności decyzji Departament Gospodarki Odpadami, w komunikacie z dn. 10.12.2015 przypomina, że z dniem 23...

Czas na recykling. Nowe ambitne cele KE

To dobry krok w stronę konkurencyjnej gospodarczo i efektywnej surowcowo Europy. Tak oceniają eksperci nowy pakiet Komisji Europejskiej w...

Projekt WPGO dla województwa mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego przekazał do opiniowania i strategicznej oceny oddziaływania projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na...

Wywóz śmieci bez przetargu? Projektem zajmie się sejm

Związek Miast Polskich już ma gotowy projekt, który zakłada możliwość zlecania wywozu odpadów bez przetargu. Zajmie się nim Sejm. Czytaj...

Punkt zwrotny dla instalacji MBP? – komentarz kancelarii DZP

Podpisane 10 listopada b.r. przez Ministra Środowiska rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) stanowi kolejną odsłonę...

Zamówienia in-house wymagają porządnej analizy

Zasłaniając się prawem unijnym i tym, czego Unia od nas wymaga, zapominamy, co w kwestii zamówień publicznych rzeczywiście jest...

Ministerstwo Środowiska planuje wprowadzenie zabezpieczenia finansowego przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Udzielając pisemnej odpowiedzi na interpelację posła Mariusz Witczaka w sprawie zasad składowania odpadów, Podsekretarz stanu, Janusz Ostapiuk stwierdził, że...

Opinie do projektu aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014

Przeprowadzone przez Ministerstwo Środowiska konsultacje projektu aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 przyniosły bardzo wiele uwag do tego projektu....

„Deklaracje śmieciowe składa wspólnota i spółdzielnia nie mieszkaniec”

Monika Chrupała, aplikantka radcowska wyjaśnia w Rzeczpospolitej, skutki znowelizowanych od 1.02.2015 r. przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY