poniedziałek, Październik 22, 2018

Samorządy przeciwne standardom selektywnego zbierania odpadów

Organizacje samorządowe reprezentowane w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwróciły się z apelem do Premier Beaty Szydło o...

Złote Medale targów POL-ECO-SYSTEM 2016 przyznane!

11 laureatów odbierze Złoty Medal MTP podczas uroczystości pierwszego dnia  targów POL-ECO-SYSTEM (11-14.10.2016). Wśród laureatów znalazły się również firmy...

Samorządowe „Nie” dla standardów selektywnej zbiórki odpadów

31 sierpnia br. w czasie posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego strona samorządowa negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia ministra środowiska...

Nowa wizja rozwoju Polski – konsultacje społeczne

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki...

Ekologiczna wyprawa rowerowa CYCLING-RECYCLING

Ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski, który w ramach projektu „Cycling Recycling” okrąża na swoim rowerze Polskę, zaprasza w trakcie...

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą Prawo zamówień publicznych

Informacja Kancelarii Prezydenta, w sprawie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych...

Wznawia działalność sejmowa Podkomisja ds. monitorowania gospodarki odpadami

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na swym posiedzeniu w dniu 5.07.2016 r. powołała 11-osobową Podkomisję stałą do...

Prawo