piątek, Wrzesień 21, 2018

Marszałek woj. pomorskiego: kontrole CBA mają doprowadzić do wcześniejszych wyborów samorządowych

Kontrola CBA w urzędach marszałkowskich to zlecenie polityczne, które ma doprowadzić do wcześniejszych wyborów samorządowych - uważa marszałek województwa...

Istnieje konieczność ochrony sektora MŚP – Prezydent A. Duda na Kongresie Organizacji MŚP

Istnieje konieczność ochrony sektora MSP. Ustawy należy oceniać pod kątem skutków dla sektora MSP Widzę konieczność ochrony sektora MSP. Powinna...

Wspólna deklaracja przemysłu i Ministerstwa Środowiska ws. Europejskiego Systemu Redukcji Emisji

W związku z toczącymi się pracami nad nowelizacją dyrektywy ETS (Europejski System Handlu Emisjami) Ministerstwo Środowiska wraz z organizacjami...

Interpelacja w sprawie ograniczeń w finansowaniu budowy spalarni odpadów

Poseł Łukasz Zbonikowski zwrócił się do Ministra Środowiska o wyjaśnienie zapisów w projekcie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami ograniczającymi możliwość finansowania...

Raport Instytutu Sobieskiego – „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030”

Instytut Sobieskiego opublikował kolejny raport dotyczący gospodarki odpadami „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030”. Przeanalizowano w nim skutki obowiązujących w Polsce...

Komunikat Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami w sprawie in-house

Warszawa, 2 maja 2016 roku KOMUNIKAT PRASOWY ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI  W SPRAWIE SKRAJNIE NIEKORZYSTNYCH ZAPISÓW (TZW. IN-HOUSE) PROJEKTU NOWELIZACJI PRAWA...

Nabór wniosków o dofinansowanie budowy PSZOKów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do procedury konkursowej, której przedmiotem jest dofinansowanie budowy Punktów Selektywnego...

X FLOŚ: Eko-standardy – minimalizacja oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Praktycy praktykom.

Wszystkie firmy poprzez swoją działalność wywierają wpływ na środowisko naturalne. W zależności od branży czy też wielkości firmy, skala...

Zamówienia in-house na finiszu prac legislacyjnych

W najbliższy wtorek (15.03.) Rada Ministrów będzie rozpatrywała projekt ustawy o zmianie ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw....

List Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców do Ministra Finansów

Warszawa, 9 marca 2016 r. Szanowny Pan Paweł Szałamacha Minister Finansów Wielce Szanowny Panie Szałamacha! W kampanii wyborczej obiecywaliście, że dacie spokój sektorowi MSP...

Prawo