poniedziałek, Styczeń 21, 2019

Istnieje konieczność ochrony sektora MŚP – Prezydent A. Duda na Kongresie Organizacji MŚP

Istnieje konieczność ochrony sektora MSP. Ustawy należy oceniać pod kątem skutków dla sektora MSP Widzę konieczność ochrony sektora MSP. Powinna być egzekwowana przez Państwo. Będę starał się pomagać małym i...

Wspólna deklaracja przemysłu i Ministerstwa Środowiska ws. Europejskiego Systemu Redukcji Emisji

W związku z toczącymi się pracami nad nowelizacją dyrektywy ETS (Europejski System Handlu Emisjami) Ministerstwo Środowiska wraz z organizacjami gospodarczymi podpisały wspólną deklarację postulującą zmiany tej dyrektywy pozwalające zachować...

Interpelacja w sprawie ograniczeń w finansowaniu budowy spalarni odpadów

Poseł Łukasz Zbonikowski zwrócił się do Ministra Środowiska o wyjaśnienie zapisów w projekcie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami ograniczającymi możliwość finansowania z funduszy publicznych i UE budowy spalarni odpadów oraz ograniczeń...

Raport Instytutu Sobieskiego – „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030”

Instytut Sobieskiego opublikował kolejny raport dotyczący gospodarki odpadami „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030”. Przeanalizowano w nim skutki obowiązujących w Polsce regulacji oraz wyzwania stojące przed właściwymi organami administracji publicznej, w związku...

Komunikat Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami w sprawie in-house

Warszawa, 2 maja 2016 roku KOMUNIKAT PRASOWY ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI  W SPRAWIE SKRAJNIE NIEKORZYSTNYCH ZAPISÓW (TZW. IN-HOUSE) PROJEKTU NOWELIZACJI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OZNACZAJĄCYCH WYKLUCZENIE POLSKICH PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Z RYNKU FAKTY:Rząd RP...

Nabór wniosków o dofinansowanie budowy PSZOKów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do procedury konkursowej, której przedmiotem jest dofinansowanie budowy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów...

X FLOŚ: Eko-standardy – minimalizacja oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Praktycy praktykom.

Wszystkie firmy poprzez swoją działalność wywierają wpływ na środowisko naturalne. W zależności od branży czy też wielkości firmy, skala tego oddziaływania będzie różna. Działania podejmowane w zakresie redukowania negatywnego wpływu...

Zamówienia in-house na finiszu prac legislacyjnych

W najbliższy wtorek (15.03.) Rada Ministrów będzie rozpatrywała projekt ustawy o zmianie ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jedną z kwestii budzących największe kontrowersje w trakcie tych prac...

List Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców do Ministra Finansów

Warszawa, 9 marca 2016 r. Szanowny Pan Paweł Szałamacha Minister Finansów Wielce Szanowny Panie Szałamacha! W kampanii wyborczej obiecywaliście, że dacie spokój sektorowi MSP i na poważnie zajmiecie się wyłudzeniami VAT i masowemu nie...

Magda Gosk – nowy dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami MŚ

Minister Środowiska powołał na stanowisko  dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska Magdę Gosk, która dotychczas pracowała na stanowisku dyrektora Departamentu Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Dotychczasowa dyrektor,...

Prawo