niedziela, Maj 26, 2019

WPGO dla Mazowsza – uchwalony

Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 19.12.2016 r. uchwalił Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami. Czytaj: Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego Załącznik nr 1 Plan inwestycyjny

Organizacje ekologiczne przeciwne spalarniom odpadów

Komunikat organizacji pozarządowych w sprawie z ostatnich wypowiedzi Pana Sławomira Mazurka, wiceministra środowiska. 30 listopada 2016 r. Niżej podpisane organizacje pozarządowe w pełni popierają stanowisko wiceministra środowiska Sławomira Mazurka, zaprezentowane podczas posiedzenia...

„System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu”

Pobierz raport "SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI W POLSCE. PERSPEKTYWA ZAMKNIĘCIA OBIEGU" Tomasz Styś, Robert Foks. Instytut Sobieskiego listopad 2016.

Ekonomiści o Konstytucji dla biznesu – PR24

Ulgi dla rozpoczynających działalność gospodarczą, likwidacja numeru REGON czy odpowiedzialność urzędników za decyzje. To część zmian, które wprowadza Prawo Przedsiębiorców, przedstawione przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. O tzw. konstytucji dla...

Posłowie rozpatrzyli informację MŚ o realizacji poziomów odzysku i recyklingu

16.11.2016, podczas posiedzenia Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Sławomir Mazurek przedstawił "Informację nt obowiązujących poziomów recyklingu i odzysku odpadów w dokumentach Unii Europejskiej wobec Polski...

Raport „Nie marnuj jedzenia 2016”

Niemal 1/3 Polaków przyznaje się, że zdarza im się wyrzucać żywność. Wśród produktów, które najczęściej lądują w koszu są wędliny, pieczywo i warzywa. To dane z najnowszego raportu „Nie...

Prezydent podpisał ustawę o umowie koncesji

Informacja w sprawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi - z oficjalnej strony www.prezydent.pl Celem ustawy jest implementacja do polskiego porządku...

Dane GUS o gospodarce odpadami

Główny Urząd Statystyczny opublikował kolejną edycję opracowania "Infrastruktura komunalna", której celem jest zapoznanie odbiorców z informacjami charakteryzującymi rynek usług komunalno-bytowych w 2015 r. oraz zaprezentowanie tendencji zmian zachodzących w badanym...

DOTACJE NA GOSPODARKĘ ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 31. października do 30 grudnia 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dofinansowanie z POIiŚ przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Budżet wynosi...

Prezes UZP o nowej ustawie o zamówieniach publicznych

Onet.pl: "Nowe prawo zamówień publicznych, nad którego założeniami trwają prace m.in. w resorcie rozwoju i Urzędzie Zamówień Publicznych, ma odformalizować procedurę zamówień, skupiając się na ich dobrym efekcie –...

Prawo