niedziela, Maj 26, 2019

Polscy parlamentarzyści przyglądają się systemowi kaucyjnemu na Litwie

spidersweb.pl System kaucyjny na opakowania plastikowe to rozwiązanie, o którym mówi się u nas głośno co najmniej od roku. Teraz delegacja Sejmu RP sprawdza, jak to wygląda w praktyce...

Opublikowano projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało najnowszą wersję (z 28.02.2019 r.) projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt skierowany został do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. Czytaj...

Rząd chce objąć opłatą recyklingową wszystkie foliówki, także najcieńsze i grube

Wiadomości Handlowe: Minister środowiska w odpowiedzi na pytanie portalu Money.pl potwierdził, że trwają prace nad rozszerzeniem opłaty recyklingowej, tak aby obejmowała wszystkie torby foliowe, bez względu na grubość. Nowe przepisy...

O gospodarce odpadami w senackiej komisji

14.03.2019 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Środowiska z udziałem Ministra Środowiska oraz przedstawicieli organizacji przedsiębiorców. W czasie debaty omówiono następujące tematy: Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy...

Komisja Europejska wzywa Polskę i Słowację do zaniechania naruszeń dyrektywy składowiskowej

7.03.2019 W swym komunikacie komisja Europejska stwierdziła, że Polska i Słowacja naruszyły postanowienia dyrektywy w sprawie składowania odpadów 1999/31/WE, która nakazywała zamknięcie do połowy 2009 r. wszystkich składowisk odpadów, które...

O gospodarce odpadami w komisjach sejmowych

21 lutego 2019 r. odbyły się posiedzenia sejmowych komisji poświęcone gospodarce odpadami. Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęcone było rozpatrzeniu Informacji Ministra Środowiska na temat zagospodarowania...

Opublikowane 11.02.2019 rozporządzenie ws. wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń weszło już w życie

W Dzienniku Ustaw z dnia 11.02.2019 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7.02.2019 w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu...

Będą zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Serwis Samorządowy PAP w relacji z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu informuje, że "Pod naciskiem samorządów resort środowiska postanowił zmienić niektóre zapisy drugiej wersji projektu nowelizacji tzw. ustawy...

Urząd Marszałkowski opublikował Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Na stronie internetowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego opublikowana została uchwała Nr 3/19 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024) oraz uchwała nr 4/19 w sprawie wykonania...

Wyniki aukcji na odbieranie warszawskich odpadów – oficjalny komunikat stołecznego ratusza

Znamy wynik aukcji w przetargu na odbiór odpadów komunalnych w stolicy. Umowy będą obowiązywać od chwili rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umów przez trzy kolejne lata. W przetargu na odbiór odpadów...

Prawo