niedziela, Styczeń 22, 2017

16.11.2016, podczas posiedzenia Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Sławomir Mazurek przedstawił "Informację nt obowiązujących poziomów...

Niemal 1/3 Polaków przyznaje się, że zdarza im się wyrzucać żywność. Wśród produktów, które najczęściej lądują w koszu są...

Informacja w sprawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi -...

Główny Urząd Statystyczny opublikował kolejną edycję opracowania "Infrastruktura komunalna", której celem jest zapoznanie odbiorców z informacjami charakteryzującymi rynek usług komunalno-bytowych...

Od 31. października do 30 grudnia 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dofinansowanie...

Onet.pl: "Nowe prawo zamówień publicznych, nad którego założeniami trwają prace m.in. w resorcie rozwoju i Urzędzie Zamówień Publicznych, ma...
video

Jaki jest widok ze stanowiska operator chwytaka, który do kotła za jednym razem wrzuca dwie tony śmieci? (na filmie...

Już w przyszłym tygodniu ruszają targi POL-ECO-SYSTEM Rozpoczęło się odliczanie do targów POL-ECO-SYSTEM, które rozpoczną się 11 października w Poznaniu....

31 października Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z PO IiŚ przedsięwzięć z...

Organizacje samorządowe reprezentowane w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwróciły się z apelem do Premier Beaty Szydło o...