sobota, Luty 25, 2017

Komunikat organizacji pozarządowych w sprawie z ostatnich wypowiedzi Pana Sławomira Mazurka, wiceministra środowiska. 30 listopada 2016 r. Niżej podpisane organizacje pozarządowe w...

Pobierz raport "SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI W POLSCE. PERSPEKTYWA ZAMKNIĘCIA OBIEGU" Tomasz Styś, Robert Foks. Instytut Sobieskiego listopad 2016.

Ulgi dla rozpoczynających działalność gospodarczą, likwidacja numeru REGON czy odpowiedzialność urzędników za decyzje. To część zmian, które wprowadza Prawo...

16.11.2016, podczas posiedzenia Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Sławomir Mazurek przedstawił "Informację nt obowiązujących poziomów...

Niemal 1/3 Polaków przyznaje się, że zdarza im się wyrzucać żywność. Wśród produktów, które najczęściej lądują w koszu są...

Informacja w sprawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi -...

Główny Urząd Statystyczny opublikował kolejną edycję opracowania "Infrastruktura komunalna", której celem jest zapoznanie odbiorców z informacjami charakteryzującymi rynek usług komunalno-bytowych...

Od 31. października do 30 grudnia 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dofinansowanie...

Onet.pl: "Nowe prawo zamówień publicznych, nad którego założeniami trwają prace m.in. w resorcie rozwoju i Urzędzie Zamówień Publicznych, ma...
video

Jaki jest widok ze stanowiska operator chwytaka, który do kotła za jednym razem wrzuca dwie tony śmieci? (na filmie...