sobota, Kwiecień 21, 2018

ZAPOWIEDZI WAŻNYCH BRANŻOWYCH TARGÓW, KONFERENCJI I SEMINARIÓW


Kwi
24
wt
2018
11. Konferencja „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów” ABRYS,
Kwi 24 – Kwi 26 całodniowy
Maj
14
pon
2018
EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY – Katowice.
Maj 14 – Maj 16 całodniowy

Europejski Kongres Gospodarczy 2018:

 • jubileuszowa edycja
 • trzydniowa debata organizowana w Polsce, na Śląsku, w Katowicach
 • szerokie grono uczestników: politycy europejscy, przedstawiciele gospodarczych resortów polskiego rządu, eksperci i samorządowcy, inwestorzy, menedżerowie i przedsiębiorcy reprezentujący różne sektory i branże gospodarki oraz szeroką skalę działalności
 • cykliczne wydarzenie towarzyszące: European Start-up Days – spotkanie młodej, kreatywnej przedsiębiorczości z przedstawicielami dojrzałego biznesu
 • zróżnicowana tematyka oraz atmosfera sprzyjająca dyskusji z możliwością mniej formalnych spotkań sprawia, że wydarzenie to może łączyć zwykle sprzeczne cechy – elitarność, prestiż i opiniotwórczość z powszechnością i dostępnością
 • Więcej informacji: http://www.eecpoland.eu/pl/
Maj
17
czw
2018
4. edycja specjalistycznego seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania”, CBE Polska, Warszawa.
Maj 17 całodniowy

W Europie prognozowany jest wzrost wskaźnika utylizacji ubocznych produktów spalania, które wytwarzają przede wszystkim ciepłownie, elektrownie, elektrociepłownie, spalarnie odpadów komunalnych, przemysł z mocami wytwórczymi. Rzeczony trend wynika z dynamicznego rozwoju nowych technologii, głównie związanych z zagospodarowaniem popiołu lotnego i gipsu syntetycznego. W celu przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw trudniących się zagospodarowaniem UPS-ów, Komisja Europejska zaproponowała kardynalną zmianę liniowego modelu gospodarki na gospodarkę o obiegu zamkniętym (ang. circular economy).

Czym są UPS-y?
Uboczne produkty spalania to substancje mineralne powstałe ze spalania paliw stałych – wyrobów węglowych, biomasy, odpadów komunalnych i paliw alternatywnych jak np. RDF czy SRF. Do UPS-ów zaliczamy m.in. popioły, żużle, mieszanki popiołowo-żużlowe, gips, mikrosfery, stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych oraz produkty odsiarczania spalin.

W Polsce wytwarzamy rocznie ponad 140 mln ton odpadów, z czego 93% stanowią odpady inne niż komunalne. Całkowita masa odpadów już nagromadzonych na składowiskach zakładów i obiektach ich unieszkodliwiania (hałdach, stawach osadowych) w ciągu ostatniej dekady utrzymuje się na poziomie 1,7 mld Mg. Pokaźną cześć odpadów przemysłowych stanowią uboczne produkty spalania. Zgodnie ze strategią „Europa 2020″ na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju należy zwiększać oszczędność zasobów gospodarki, a narzędziem umożliwiającym realizowanie ambitnych planów jest gospodarka w obiegu zamkniętym. W Polsce znane i stosowane są technologie umożliwiające zawrócenie strumienia materiałów do obiegu gospodarczego, których dobrymi przykładami mogą być:

 • stosowanie popiołów lotnych jako dodatku do betonu (zgodnie z normą PN-EN 450)
 • wykorzystanie gipsu syntetycznego (pozostałość po procesie odsiarczania spalin) w przemyśle budowlanym
 • użycie materiałów antropogenicznych w budownictwie drogowym
 • wypełnianie wyrobisk górniczych

Rozwój rynku dla ubocznych produktów spalania potrzebuje przyjaznej legislacji, która w zdecydowany sposób promowałaby wykorzystanie UPS-ów przed kruszywami naturalnymi.

 • Czy obowiązujące prawo nadąża za rozwojem nowych technologii?
 • Jakie są największe bariery dla optymalizacji wprowadzania większej ilości mineralnych materiałów odpadowych na rynek krajowy?
 • Które zmiany regulacji, definicji i norm mogą w najbliższej przyszłości poprawić bieżący stan branży UPS?
W związku z dużym zainteresowaniem naszych klientów wspomnianymi wyżej zagadnieniami, zapraszamy do udziału w czwartej edycji specjalistycznego seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania„, które odbędzie się 17 maja br. w Warszawie.


Wśród najważniejszych zagadnień:

 • Obowiązujące regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania
 • Rekomendowane sposoby zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego
 • Pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania UPS-ów
 • Realizowanie obowiązków ekologicznych
 • Metodologia badań i ocena jakości popiołów, żużli, pyłów, odpadów z odsiarczania etc.
 • Ilościowa i jakościowa perspektywa wykorzystania poszczególnych UPS-ów przez przemysł
 • Problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji

Do udziału w Seminarium zapraszamy przedstawicieli energetyki i ciepłownictwa oraz przemysłu budowlanego, drogowego, kolejowego, cementowego, ceramicznego, kruszywowego, gipsowego, chemicznego, wapienniczego, hutniczego, odlewniczego, komunalnego, górniczego i rekultywacyjnego, a także wszystkie podmioty współpracujące ze wspomnianymi branżami w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Szczegóły: http://cbepolska.pl/pl/iv-edycja-seminarium-zagospodarowanie-ups.html

Maj
23
śr
2018
„Wyzwania w gospodarce odpadami” polsko-czeska konferencja, Ostrawa, EKORUM
Maj 23 – Maj 24 całodniowy

Międzynarodowa konferencja

Wyzwania w gospodarce odpadami

Firma EKORUM organizuje międzynarodową konferencję Wyzwania w gospodarce odpadami, która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2018 r., w czeskiej Ostawie. Konferencja połączona będzie z wizytacją biogazowni na bioodpady oraz linii do produkcji paliw alternatywnych oraz kompostowania.

W  ostatnich latach system gospodarki odpadami komunalnymi w  Polsce przeszedł gruntowną zmianę, dostosowując się do najnowszych trendów i  technologii oraz wymogów wynikających z  dyrektyw Unii Europejskiej. Z kolei gospodarka Czech jest uważana za jedną z najstabilniejszych spośród wszystkich państw postsocjalistycznych. Choć obszar gospodarki odpadami jest tu jeszcze stosunkowo młody, to jednak rozwija się on bardzo dynamicznie.

Jakie wyzwania stoją przed naszymi krajami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi? Czym możemy pochwalić się przed naszymi sąsiadami, a  jakie działania podejmowane na ich terenie mogą być dla nas wzorem? – m.in. na tego typu pytania będziemy poszukiwali odpowiedzi podczas czesko-polskiej konferencji ”Wyzwania w  gospodarce odpadami komunalnymi”.

W  trakcie wydarzenia poruszona zostanie również tematyka poziomów odzysku i  recyklingu, gospodarowania bioodpadami, rola instalacji do spalania odpadów, nowych kierunków w przetwarzaniu odpadów. Do grona prelegentów zaprosiliśmy ekspertów z  branży gospodarki odpadami obu państw. Rangę spotkania podkreśla m.in. udział przedstawicieli czeskiego Ministerstwa Środowiska oraz tamtejszego Ministerstwa Przemysłu i  Handlu, odpowiedzialnego za gospodarkę paliwami z odpadów.

Mamy nadzieję, że tematy wystąpień oraz prowadzone dyskusje staną się platformą wymiany wiedzy i  doświadczeń w  temacie organizacji i funkcjonowania optymalnego systemu gospodarki odpadami.

Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl

Koszt udziału w spotkaniu 890 zł netto.

DO POBRANIA: Program wraz z zaproszeniem

program konferencji CRRP 022018 m (2) (002)
Cze
12
wt
2018
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGISTYKA ODZYSKU – OPAKOWANIA, Wrocław
Cze 12 – Cze 13 całodniowy
Wrz
4
wt
2018
22. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami, ABRYS, Kraków
Wrz 4 – Wrz 6 całodniowy
Wrz
25
wt
2018
12. Konferencja „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”, ABRYS,
Wrz 25 – Wrz 27 całodniowy
Paź
22
pon
2018
22. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON ENVIRONMENT, ABRYS, POznań
Paź 22 – Paź 23 całodniowy
Lis
13
wt
2018
15. Międzynarodowa Konferencja „Termiczne przekształcanie odpadów”, ABRYS
Lis 13 – Lis 15 całodniowy