niedziela, Styczeń 22, 2017

ZAPOWIEDZI WAŻNYCH BRANŻOWYCH TARGÓW, KONFERENCJI I SEMINARIÓW


sty
24
wt
2017
VIII Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów – Warszawa, ABRYS
sty 24 – sty 25 całodniowy
VIII Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów - Warszawa, ABRYS

Szanowni Państwo,

konferencja poświęcona selektywnej zbiórce odpadów szczególną uwagę poświęci wyzwaniom dla polskiego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z nową polityką odpadową Unii Europejskiej, która związana jest z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Zakłada ona utrzymanie wartości materiałów i energii używanych 
w produktach w całym łańcuchu wartości przez optymalny czas,
a zatem efektywne wykorzystanie zasobów na wszystkich etapach życia produktu (odpady – jeżeli już powstaną – są traktowane jako potencjalne surowce). Należy też dążyć do pobudzenia rynku surowców wtórnych i zapotrzebowania na surowce pochodzące z recyklingu dzięki zastosowaniu zachęt ekonomicznych i opracowaniu kryteriów utraty statusu odpadów,

Aby spełnić wymagania stawiane przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w prowadzeniu efektywnej gospodarki odpadami w tym również gospodarki odpadami komunalnych zgodnie z hierarchią należy przede wszystkim konsekwentnie upowszechniać prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u źródła
oraz organizować właściwe warunki do jej realizowania. Dzięki selektywnej zbiórce
a później jeszcze dodatkowej segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców.

Polska staje przed niezmiernie trudnym wyzwaniem, aby radykalnie zwiększyć stopień przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie czy gospodarka Europy i Polski może się rozwijać bez produkowania odpadów zapraszam Państwa do udziału w VIII konferencji Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, która odbędzie się w dniach 24-25 stycznia 2017 r. w Warszawie. Podczas konferencji będzie można podzielić się swoimi doświadczeniami, przedstawić różne opcje funkcjonowania selektywnej zbiórki, zwrócić też uwagę na sprawy ekonomiczne i finansowanie systemów selektywnej zbiórki
i segregacji odpadów.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, praktykami, przedstawicielami świata nauki a także wszystkimi, którzy zajmują się nowoczesnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi.

Do zobaczenia w Warszawie!

dr inż. Barbara Kozłowska

Politechnika Łódzka

http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/wyszukiwarka-konferencji/pojedyncza-konferencja/cal/event/id/202/2017/01/24/?tx_cal_controller%5Bpreview%5D=1&cHash=2384a521a31d2ee24c7beffd35230e08

lut
2
czw
2017
VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2017, Warszawa
lut 2 całodniowy
VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2017, Warszawa

ZAPRASZAMY DNIA 2 LUTEGO 2017
NA VI MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI

SOSEXPO 2017

TARGI I KONFERENCJA

  • VI Konferencja SOSEXPO 2017
  • Spotkania administracji samorządowej ze specjalistami z zakresu gospodarki odpadami
  • Konferencje z udziałem przedstawicieli rządu, instytucji publicznych i przedsiębiorców
  • Oferta rozwiązań technologicznych dla sektora gospodarki odpadami
  • Wystawa, prezentacje firm

    Szczegóły: http://www.sosexpo.ztw.pl/

lut
16
czw
2017
Ogólnopolska konferencja Finansowanie zadań w gospodarce odpadami – EKORUM, Ciechocinek
lut 16 – lut 17 całodniowy

Aktualnie zarówno samorządy, jak i podmioty gospodarcze poszukują różnorodnych źródeł finansowania inwestycji w gospodarce odpadami. Nakłady bowiem na modernizację, rozbudowę i budowę nowych obiektów, urządzeń i instalacji do gromadzenia, transportu, przetwarzania, segregacji, składowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych są ogromne. Do tego dochodzą koszty eksploatacyjne.

Skąd brać na te cele środki? Na to pytanie będzie można znaleźć odpowiedź podczas organizowanej przez firmę Ekorum Ogólnopolskiej konferencji „Finansowanie zadań w gospodarce odpadami”, która odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2017 r., w Ciechocinku.

Do grona prelegentów zaproszono przedstawicieli instytucji finansujących, a także praktyków, którzy podpowiedzą, jak skutecznie aplikować o środki zarówno krajowe, jak i zewnętrzne.

Spotkanie w jednym z najpopularniejszych polskich uzdrowisk – Ciechocinku, wśród naturalnych bogactw tego regionu – obfitych złóż solanek cieplniczych, z pewnością stworzy okazję do wymiany doświadczeń i skonfrontowania planów inwestycyjnych Państwa jednostek z dostępnością środków na rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z programem!

Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl

Koszt udziału w spotkaniu – 790 zł netto (+23% VAT)

DO POBRANIA: Program wraz z zaproszeniem

lut
28
wt
2017
XXVII Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów – Świeradów Zdr., ABRYS
lut 28 – mar 2 całodniowy
XXVII Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów - Świeradów Zdr., ABRYS

Szanowni Państwo,

        serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXVII już Konferencji „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”, która ugruntowanym zwyczajem lat poprzednich będzie płaszczyzną wymiany informacji dla naukowców, praktyków i urzędników zajmujących się problematyką składowania odpadów.

        Kolejna edycja, tego największego i najdłużej cyklicznie organizowanego spotkania merytorycznego dot. składowania odpadów w Polsce, odbędzie się w dniach 28 lutego – 2 marca 2017 r. w Świeradowie-Zdroju.

        Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia technologiczne i organizacyjne związane z unieszkodliwianiem odpadów na składowiskach przy uwzględnieniu priorytetów i kierunków strategicznych wynikających zarówno z obowiązujących jak i planowanych unijnych i krajowych wymagań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

        Pakiet KE gospodarka o obiegu zamkniętym (w tym komunikat „Zamknięcie obiegu – plan działań UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” oraz zmiany w dyrektywach dotyczących odpadów), proponuje wprowadzenie wymagań „rewolucyjnie” zmieniających technologiczne i organizacyjne podejście do gospodarki odpadami w szczególności odpadami komunalnymi i opakowaniowymi. Proponowane znaczne podwyższenie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów, traktowanie odpadów, jako zasobów – nieenergetycznych (ponowne użycie, recykling) i energetycznych (odzysk z wytwarzaniem energii) wymagać będzie zapewnienia odpowiedniej ich czystości, co w konsekwencji oznaczać będzie konieczność wdrożenia znacznie bardziej efektywnych systemów selektywnego zbierania odpadów. Ważnym zadaniem będzie zapewnienie odpowiednich ilościowo i jakościowo instalacji do recyklingu selektywnie zbieranych odpadów. No i niezmiernie trudne zadanie radykalnego ograniczenia składowania odpadów!

        I to właśnie przyszłość unieszkodliwiania odpadów na składowiskach oraz wymagania prawne i technologiczne związane z ich eksploatacją (m. in. monitoring, gospodarka odciekami, odgazowanie, efektywność energetyczna, fundusz rekultywacyjny, bezpieczeństwo przeciwpożarowe etc.), zamykaniem i rekultywacją będą podstawą merytoryczną naszych dyskusji.

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w Świeradowie-Zdroju!

dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska

Szanowni Państwo,

         spotykamy się w Świeradowie-Zdroju po raz dwudziesty siódmy. Mając w pamięci pierwsze konferencje a także stan składowisk z lat 90-tych ubiegłego już wieku uważam, że ogrom pracy włożonej przez nas wszystkich w ochronę środowiska w ciągu ostatnich trzech dekad, zaowocował pozytywnymi wynikami.

Oczywiście spoczywanie na laurach z recyklingu nie wchodzi w grę.

        Eksploatacja i monitoring aktualnie działających składowisk są daleko bardziej skomplikowanymi procesami w porównaniu z zasypywaniem odpadami dziur w ziemi. Zmieniające się przepisy i wymagania środowiskowe nakładają na nas obowiązek szukania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Zmiana składu deponowanych odpadów, pomimo intencji zmniejszenia długotrwałych zanieczyszczeń, stwarza nowe problemy i wyzwania dla użytkowników. Niedostateczne wsparcie dla składowisk, jako niewielkich i rozproszonych źródeł energii odnawialnej, ogranicza znacznie możliwość redukcji emisji i wykorzystania gospodarczego biogazu. Zmusza to do stosowania ekonomicznie opłacalnych instalacji w mikroskali. Uwzględnienie składowisk jako elementu systemu zagospodarowania odpadów daje możliwości wydatnego zwiększenia efektywności energetycznej układu. Atmosfera wokół składowisk robi się coraz „cieplejsza”, bowiem statystyki pożarów od lat pozostają na porównywalnych poziomach, a rynek przestał już to status quo akceptować. Ten trudny temat uwzględniony jest w programie sesją warsztatową, mającą na celu podniesienie stanu praktycznej wiedzy. Przez długie jeszcze lata borykać się będziemy ze starymi składowiskami i wysypiskami, rozpatrywanymi z jednej strony jako źródła długoletnich zanieczyszczeń a z drugiej – pozyskiwania surowców. A tym co można wykopać ze składowiska, opowie nam żołnierz, który może się pomylić tylko raz. Rekultywacje składowisk
i znajdowanie hybrydowych rozwiązań – środowiskowych, energetycznych, ekonomicznych, edukacyjnych – dają możliwości znakomitego treningu dla szarych komórek inżynierów i organizatorów.

        Obserwacje z tych poprzednich lat, liczonych już w dziesiątki, skłaniają mnie do stwierdzenia, że jesteśmy zgraną grupą profesjonalistów. Stanowimy niemałą siłę, która niewątpliwie wpływa na obieg odpadów w polskiej przyrodzie. Przed nami stoją niełatwe zadania, szczególnie w świetle aktualnie zachodzących dobrych zmian. Wykorzystajmy tę okazję, daną nam przez ABRYS, do przekazania sobie pozytywnych fal i emocji, aby motywowały nami inne czynniki niż tylko zysk i strach. Przekonajmy swoim przykładem tych (nie tylko z naszej branży), którzy nie widzą innych motywacji, że warto opierać się w swych działaniach na takich wartościach jak chęć tworzenia dobra, odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, wzajemna pomoc, spolegliwość, jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało.

        Kontynuując linię poprzednich konferencji, pozwolę sobie ponowić apel o chwilę zatrzymania się w biegu wydarzeń. Mam nadzieję, że warto będzie zainwestować Państwa czas w te trzy dni i poświęcić go na analizę i refleksję, wymianę doświadczeń i wykreowanie nowych pomysłów. Osobiste kontakty i rozmowy w fantastycznie stwarzanej od tylu lat przez ABRYS atmosferze, niewątpliwie przyczynią się do syntezy – zmierzenia się z wymaganiami zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wypracowania konkretnych projektów, o których z podziwem będą mówić przyszłe pokolenia „odpadowców”. To przecież dzięki nim przekształcamy powoli (za wolno!) cywilizację konsumpcyjną w wymarzoną cywilizację bezodpadową („zero-waste”).

Zapraszam serdecznie do Świeradowa Zdroju i do aktywnego uczestnictwa w konferencji.

dr inż. Rafał Lewicki, Enviraf Ltd, Bromham Bedford

http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/relacje-z-konferencji/pojedyncza-relacja/news/xxvi-konferencja-eksploatacja-i-rekultywacja-skladowisk-odpadow/

mar
1
śr
2017
XVIII Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, Kielce
mar 1 – mar 2 całodniowy
mar
8
śr
2017
XXXII Jubileuszowe Międzynarodowe Seminarium Szkoleniowe z cyklu „Zarządzanie gospodarką odpadami” – PZITS Zakopane
mar 8 – mar 11 całodniowy
XXXII Jubileuszowe Międzynarodowe Seminarium Szkoleniowe z cyklu „Zarządzanie gospodarką odpadami" - PZITS Zakopane
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, członek Waste-Klastra zaprasza w dniach 8-11 marca 2017 r., Zakopane, Zespół Pensjonatów „DOLINA BIAŁEGO” – na XXXII Jubileuszowe Międzynarodowe Seminarium Szkoleniowe z cyklu „Zarządzanie gospodarką odpadami”
maj
21
nie
2017
XII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami pt.”Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami” – PZITS, Gniezno
maj 21 – maj 24 całodniowy
XII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami pt."Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami" - PZITS, Gniezno

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, członek Waste-Klastra zaprasza w dniach 21-24 maja 2017 r., Gniezno, Hotel Ibis Styles – XII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami pt.”Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami”

paź
18
śr
2017
9. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SyMas, Kraków
paź 18 – paź 19 całodniowy
9. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SyMas, Kraków

Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SyMas, to wydarzenie na którym pojawiają się Wystawcy z Polski i całej Europy prezentując najnowsze rozwiązania, usługi i produkty przygotowane dla branży. Podczas Targów SyMas, które odbędą się 18-19 października 2017 roku w EXPO Kraków, zaprezentowany zostanie szeroki wachlarz rozwiązań i usług, produktów oraz maszyn, które umożliwiają bezpieczną oraz zgodną z obowiązującymi normami pracę z materiałami sypkimi. Na Targach nie zabraknie również strefy ATEX, która powstała w odpowiedzi na niesłabnące zapotrzebowanie branży na modernizację zakładów w obszarze bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Równolegle w EXPO Kraków odbędą się 8. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji ProdukcjiMaintenance. To jedyne w Polsce Targi, na których prezentowane są najnowocześniejsze i najbardziej efektywne rozwiązania dla utrzymania ruchu produkcji.  Wydarzenie każdego roku skupia coraz więcej Wystawców i Zwiedzających nieustannie pracujących nad poprawą wydajności utrzymania ruchu. Zainteresowanie systemami diagnostycznymi, systemami sterowania, podzespołami, materiałami eksploatacyjnymi, czy rozwiązaniami IT dla działów produkcji wciąż rośnie. Stąd też coraz więcej firm odwiedza Targi Maintenance zapoznając się z najnowszym sprzętem oraz szkoli swoich pracowników podczas towarzyszącej targom dwudniowej konferencji, „Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu”. Dla fabryk nie ma nic ważniejszego niż bezawaryjne linie produkcyjne, dlatego już dziś zapraszamy na przyszłoroczną edycję Targów Maintenance.

Warto zapisać datę 18-19 października 2017 roku w swoim kalendarzu i odwiedzić Targi SyMas oraz Maintenance, które zostały stworzone z myślą o przemyśle. Przemysłowa jesień w EXPO Kraków to miejsce dla najlepszych specjalistów.

Organizator: Miejsce:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
www.targi.krakow.pl
EXPO Kraków
ul. Galicyjska 9
31-586 Kraków
www.expo.krakow.pl
Kontakt:
Katarzyna Banach

Komisarz Targów

Tel. + 48 510 134 218

banach@targi.krakow.pl

Karol Miernikiewicz

Zastępca Komisarza Targów

tel. +48 507 044 183
miernikiewicz@targi.krakow.pl