wtorek, Marzec 28, 2017

ZAPOWIEDZI WAŻNYCH BRANŻOWYCH TARGÓW, KONFERENCJI I SEMINARIÓW


kwi
5
śr
2017
7. Ogólnopolska konferencja PSZOK – efektywność i funkcjonalność, Katowice EKORUM
kwi 5 – kwi 7 całodniowy
7. Ogólnopolska konferencja PSZOK – efektywność i funkcjonalność, Katowice EKORUM @ Katowice | Katowice | śląskie | Polska

Już po raz 7. firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję PSZOK – efektywność i funkcjonalność, która odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2017 r., w Katowicach. Konferencja połączona będzie z dwoma wyjazdami technicznymi:  krajowym – wizytacja PSZOK-u w Bielsku-Białej oraz zagranicznym – wizytacja punktów w Wiedniu.

Konferencja jest cyklicznym i cenionym w branży spotkaniem, które w całości dedykowane jest problematyce PSZOK. Od 2012 roku zostało zorganizowanych już 6 konferencji, które poruszały najważniejsze aspekty tworzenia i funkcjonowania PSZOK.

 

Od kilku lat na barkach polskich gmin ciąży obowiązek utworzenia samodzielnie (bądź z innymi samorządami) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Zorganizowanie takiego miejsca to dla wielu podmiotów nie lada wyzwanie. Trzeba bowiem pogodzić prawne wymagania z potrzebami lokalnej społeczności. Ponadto samorządy, mając na względzie konieczność osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu, to właśnie w PSZOK-ach upatrują szansy na zyskanie dodatkowych punktów procentowych w tym zakresie. Rodzi się zatem pytanie, w którą stronę pójść, by wizja miejscowych władz nie rozminęła się z lokalnymi uwarunkowaniami. Stąd pomysł, by zorganizować konferencję, która swą merytoryką obejmowałaby aspekty zarówno prawne tego zagadnienia, jak i praktyczne czy finansowe.

Do grona prelegentów zaprosiliśmy ekspertów z branży gospodarki odpadami, instytucji finansujących, prawników oraz praktyków. Ich wykłady, a także dyskusje mają stać się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w temacie eksploatacji PSZOK-ów.
Merytoryczna część tego wydarzenia zostanie wzbogacona o wyjazdy techniczne do Bielska-Białej oraz Wiednia, podczas których praktycznie będzie można zapoznać się z funkcjonowaniem PSZOK-ów.

 

Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl   oraz na www.PSZOK.pl

Koszt udziału w spotkaniu od 390 zł netto.

DO POBRANIA: Program wraz z zaproszeniem

kwi
26
śr
2017
Zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi w systemie in-house – aspekty praktyczne – FRDL, Warszawa
kwi 26@10:00 – 15:00
Zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi w systemie in-house – aspekty praktyczne - FRDL, Warszawa

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI W SYSTEMIE IN-HOUSE – ASPEKTY PRAKTYCZNE

Data: 26 kwietnia 2017, 10:00 – 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 12 kwietnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści ze szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom informacji dotyczących nowej regulacji wprowadzonej nowelizacją ustawy prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. a dotyczącej tzw. zamówień in-house. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione nowe przepisy na tle uregulowań unijnych, warunki udzielania tych zamówień, sposób udzielania i realizacja umowy oraz kontrola zamówień publicznych. Możliwość zlecania zadań spółkom komunalnym oraz szczegółowy tryb postępowania obowiązują od stycznia 2017 roku. Zatem gmina będzie mogła zlecać bezprzetargowo zadania własnym spółkom w trybie z wolnej ręki przy spełnieniu określonych warunków.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

 • Zdobyć wiedzę na temat uregulowań unijnych w tym obszarze.
 • Poznać specyfikę zamówień in-house w praktyce.
 • Poznać warunki umożliwiające ich udzielenie przez zamawiającego.
 • Nabyć umiejętności prawidłowego ich przeprowadzenia i zawarcia umowy.
 • Nabyć umiejętność realizacji zapisów ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie kontroli zamówień in-house.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy/specjaliści zajmujący się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Przedstawiciele osób prawnych zależnych od sektora publicznego – w szczególności spółek komunalnych zależnych od jednostek samorządu terytorialnego.
 • Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat funkcjonowania zamówień in-house wprowadzonych do ustawy PZP w 2016 r.

Prowadzący: Prawnik, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku, arbiter zamówień publicznych z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Z zamówieniami publicznymi jest związany od samego początku systemu. Przygotowywał dokumenty od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, reprezentuje strony przez Krajową Izbą Odwoławczą. Szkoleniowiec /doradca /praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych, inwestycji budowlanych.

Program szkolenia:

 1. Zamówienia in-house – zagadnienia wstępne.
 1. Geneza zamówień in-house.
 2. Zamówienia in-house w dyrektywach unijnych.
 3. Orzecznictwo ETS, doktryna /kryteria Teckal.
 4. Zamówienia in-house przed nowelizacją ustawy w 2016.
 5. Zamówienia publiczne a pomoc publiczna.
 1. Pojęcie usług w ogólnym interesie gospodarczym a zadania własne gminy.
 1. Zadania własne gminy – zadania o charakterze użyteczności publicznej.
 1. Sposoby realizacji zadań własnych gminy.
 2. Istota usługi w ogólnym interesie gospodarczym.
 3. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym – czynniki.
 1. Powierzanie świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.
 1. Bezprzetargowe powierzenie zadań.
 2. Podmiot wewnętrzny.
 3. Gospodarka komunalna i gospodarka odpadami.
 4. Status spółki komunalnej.
 5. Warunki i kryteria formalne.
 6. Wymogi ekonomiczne i prawne.
 1. Badanie przesłanek dopuszczalności zamówień in-house – omówienie praktyczne.
 1. Przesłanki ogólne.
 2. Rodzaj zamawiającego.
 3. Sprawowanie kontroli – wykazanie kontroli nad osobą prawną – orzecznictwo TSUE.
 4. Zakres działalności kontrolowanej osoby prawnej.
 5. Brak kapitału prywatnego.
 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki.
 1. Czynności zamawiającego w postępowaniu.
 2. Stosowanie zasad ogólnych.
 3. Przeprowadzenie postępowania.
 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.
 1. Podwykonawstwo.
 2. Zmiana postanowień umowy.
 3. Zakończenie umowy.
 1. Kontrola zamówień in-house.
 2. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.

Szczegóły: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2021586.html?from=rss

maj
19
pt
2017
XII Forum Liderów Ochrony Środowiska. Efektywność środowiskowa – praktyczne aspekty realizacji projektów. Mielec, Team Prevent
maj 19 całodniowy
XII Forum Liderów Ochrony Środowiska. Efektywność środowiskowa – praktyczne aspekty realizacji projektów. Mielec, Team Prevent

XII FLOŚ: Efektywność środowiskowa – praktyczne aspekty realizacji projektów

Przed nami kolejna, XII już edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska. Tym razem spotkanie poświęcone będzie efektywności energetycznej, a wizyta studyjna odbędzie się na terenie Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu.

W ramach tematu przewodniego XII FLOŚ, w myśl zasady „praktycy-praktykom” uczestnicy dzielić się będą doświadczeniami oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie: jak wpłynąć na poprawę efektywności środowiskowej przedsiębiorstwa?

Praktycy z różnych branż zaprezentują metody i efekty realizacji konkretnych projektów środowiskowych, w tym w zakresie redukcji zużycia energii, wody, substancji niebezpiecznych w procesach technologicznych, czy efektywnej gospodarce odpadami aby zmniejszyć wpływ zakładu na środowisko.

Jakie są korzyści udziału we FLOŚ?

 • Wzrost świadomości nt. efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
 • Identyfikacja zagrożeń oddziaływania na środowisko.
 • Zwiększenie kontroli nad zużyciem energii oraz zasobów naturalnych.
 • Podstawy do wdrożenia polityki środowiskowej.
 • Optymalizacja procesów ekologicznych w przedsiębiorstwie.
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
 • Umocnienie wizerunku nowoczesnej i proekologicznej firmy.

Data: 19.05.2017 r.

 Miejsce: Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o. w Mielcu

 Temat: Efektywność środowiskowa – praktyczne aspekty realizacji projektów

 Program:

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 – 09:05 Kwestie organizacyjne

09:05 – 09:15 Szkolenie BHP

09:15 – 09:45 Otwarcie XII FLOŚ

09:45 – 10:00 Przedstawienie firmy PZL Mielec

10:00 – 10:30 Prezentacja tematyczna (PZL Mielec)

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 12:15 Prezentacje tematyczne

12:15 – 13:15 Wizyta studyjna w zakładzie PZL Mielec

13:15 – 13:45 Obiad

13:45 – 14:45 Grupy dyskusyjne

maj
21
nie
2017
XII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami pt.”Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami” – PZITS, Gniezno
maj 21 – maj 24 całodniowy
XII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami pt."Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami" - PZITS, Gniezno

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, członek Waste-Klastra zaprasza w dniach 21-24 maja 2017 r., Gniezno, Hotel Ibis Styles – XII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami pt.”Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami”

maj
22
pon
2017
Międzynarodowa Konferencja ekoCSR. M&M Consulting, Warszawa
maj 22 całodniowy

Celem II Międzynarodowej Konferencji ekoCSR, której tematem wiodącym będzie „Ekologia w CSR – praktyczne działania i ustawowe obowiązki” jest zachęcenie do wdrożenia idei CSR w przedsiębiorstwach oraz prowadzenia biznesu społecznie odpowiedzialnego ze szczególnym uwzględnieniem ekologicznej odpowiedzialności.

Konferencja składała się będzie z trzech bloków tematycznych:

 • blok I – Ustawowe obowiązki w zakresie odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstw,
 • blok II – Wsparcie jednostek publicznych w dążeniu do zrównoważonej produkcji i biznesu,
 • blok III – Najlepsze praktyki.

W programie konferencji, która odbędzie się 22 maja 2017 r. w Kinie Praha w Warszawie planowane jest omówienie m.in. takich aspektów jak: zrównoważony łańcuch dostaw, pozafinansowe raportowanie w zakresie odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstw, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ekologicznej odpowiedzialności biznesu, finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, innowacje proekologiczne, propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podczas konferencji wysłuchać będzie można wystąpień:

 • dr Katarzyny Klimkiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Jolanty Wąs z firmy EYLAU Communications,
 • dr Ewy Jastrzębskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Błażeja Fidzińskiego reprezentującego wśród prelegentów organizatora konferencji – firmę
  M&M Consulting,
 • oraz wybitnego specjalisty z zakresu etyki i odpowiedzialności biznesu dr hab. Bolesława Roka
  z Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Konferencja skierowana jest m.in. do właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw pragnących prowadzić biznes zgodnie z ideą CSR, przedsiębiorców dostrzegających ekologiczne i biznesowe korzyści strategii CSR, firm tworzących raporty społeczne, firm biorących udział w konkursach ekologicznych, w tym konkursie Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo, specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju, biznesu społecznie odpowiedzialnego, innowacji, specjalistów poszukujących praktycznych narzędzi, wskazówek
i nowych trendów w zakresie CSR, ekonomistów środowiskowych i osób zaangażowanych w koncepcję zrównoważonego rozwoju, przedstawicieli działów marketingu, PR oraz agencji wizerunkowych, a także wszystkich niewymienionych osób tworzących forum biznesu odpowiedzialnego ekologicznie i społecznie.

Serdecznie zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję ekoCSR!

wrz
19
wt
2017
Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Odpady. M&M Consulting, Wrocław
wrz 19 – wrz 20 całodniowy
paź
18
śr
2017
9. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SyMas, Kraków
paź 18 – paź 19 całodniowy
9. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SyMas, Kraków

Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SyMas, to wydarzenie na którym pojawiają się Wystawcy z Polski i całej Europy prezentując najnowsze rozwiązania, usługi i produkty przygotowane dla branży. Podczas Targów SyMas, które odbędą się 18-19 października 2017 roku w EXPO Kraków, zaprezentowany zostanie szeroki wachlarz rozwiązań i usług, produktów oraz maszyn, które umożliwiają bezpieczną oraz zgodną z obowiązującymi normami pracę z materiałami sypkimi. Na Targach nie zabraknie również strefy ATEX, która powstała w odpowiedzi na niesłabnące zapotrzebowanie branży na modernizację zakładów w obszarze bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Równolegle w EXPO Kraków odbędą się 8. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji ProdukcjiMaintenance. To jedyne w Polsce Targi, na których prezentowane są najnowocześniejsze i najbardziej efektywne rozwiązania dla utrzymania ruchu produkcji.  Wydarzenie każdego roku skupia coraz więcej Wystawców i Zwiedzających nieustannie pracujących nad poprawą wydajności utrzymania ruchu. Zainteresowanie systemami diagnostycznymi, systemami sterowania, podzespołami, materiałami eksploatacyjnymi, czy rozwiązaniami IT dla działów produkcji wciąż rośnie. Stąd też coraz więcej firm odwiedza Targi Maintenance zapoznając się z najnowszym sprzętem oraz szkoli swoich pracowników podczas towarzyszącej targom dwudniowej konferencji, „Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu”. Dla fabryk nie ma nic ważniejszego niż bezawaryjne linie produkcyjne, dlatego już dziś zapraszamy na przyszłoroczną edycję Targów Maintenance.

Warto zapisać datę 18-19 października 2017 roku w swoim kalendarzu i odwiedzić Targi SyMas oraz Maintenance, które zostały stworzone z myślą o przemyśle. Przemysłowa jesień w EXPO Kraków to miejsce dla najlepszych specjalistów.

Organizator: Miejsce:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
www.targi.krakow.pl
EXPO Kraków
ul. Galicyjska 9
31-586 Kraków
www.expo.krakow.pl
Kontakt:
Katarzyna Banach

Komisarz Targów

Tel. + 48 510 134 218

banach@targi.krakow.pl

Karol Miernikiewicz

Zastępca Komisarza Targów

tel. +48 507 044 183
miernikiewicz@targi.krakow.pl