piątek, Sierpień 18, 2017

ZAPOWIEDZI WAŻNYCH BRANŻOWYCH TARGÓW, KONFERENCJI I SEMINARIÓW


Wrz
19
wt
2017
Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Odpady. M&M Consulting, Wrocław
Wrz 19 – Wrz 20 całodniowy
Paź
5
czw
2017
XV SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW
Paź 5 – Paź 6 całodniowy

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to prestiżowe spotkanie od lat stanowiące platformę wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu

Forum to 2 dni spotkań, 500 wystąpień, 90 paneli, 1300 uczestników: liderów samorządów terytorialnych, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów.

XV jubileuszowa edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów odbędzie się w dniach 5–6 października,  już po raz trzeci w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tradycyjnie spotkanie łączące liderów samorządu i finansów będzie stanowiło niepowtarzalną platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Piętnasta edycja Forum obejmie aż 15 równoległych konferencji oraz ciekawe wydarzenia towarzyszące. Każda z konferencji będzie podzielona na bloki programowe dotyczące najważniejszych, bieżących problemów dotykających samorządy. Podczas dwóch dni sesji tematycznych omówimy m.in. kwestie finansów w samorządach, np. finansowanie i zarządzanie majątkiem komunalnym,  finansowanie i koncepcje gospodarki wodnościekowej na terenach niezurbanizowanych, poruszymy tematy dotyczące tworzenia inteligentnych metropolii oraz infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowania przestrzennego
i zrównoważonej energii
. Poruszymy też tematy związane z mieszkalnictwem i rewitalizacją, techniką, cyberbezpieczeństwem, reformą edukacji, strategią zrównoważonej mobilności, polityką senioralną czy też służbą zdrowia.

Przemiany w samorządach dotykają wielu aspektów życia, począwszy od transportu i mobilności, poprzez ekologię i zarządzanie zasobami środowiska, energetykę, budownictwo, po edukację, inteligentny styl życia
i komunikację z mieszkańcami. Samorządowe Forum Kapitału i Finansów daje możliwość spotkania
z decydentami szczebla samorządowego, prezesami największych firm, naukowcami, znanymi praktykami
i cenionymi ekspertami. Jest też jedyną w Polsce inicjatywą poświęconą holistycznemu podejściu do zarządzania
w JST i rozwoju polskich miast. Podczas konferencji „Majątek komunalny – finansowanie i zarządzanie” omówione zostaną m. in. nowe instrumenty finansowe na rynku inwestycji poprzez spółki komunalne, nowe technologie i procesy w gospodarowaniu odpadami a także najnowsze zmiany w wynagradzaniu
i kompetencjach zarządów spółek komunalnych
jak również zapowiadane zmiany w uofp dotyczące zadłużenia spółek komunalnych wliczanego do długu JST. Poruszone zostaną tematy finansowania gospodarki wodnościekowej oraz dobre praktyki monitorowania jakości usług publicznych. Obok konferencji polecamy platformę dialogu i współpracy biznesu z administracją samorządową – SMART CITY VISIONS, kompleksowy projekt prezentujący REGIONY I MIASTA, które implementują innowacyjne rozwiązania technologiczne. Transfer wiedzy i informacji o działaniach w kluczowych dziedzinach zarządzania miastem oraz doświadczenia
i dokonania zwiększające konkurencyjność dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, co pozwoli samorządom lokalnym poznać nowe rozwiązania stosowane w praktyce, a także opinie o ich skuteczności w kwestii rozwoju inteligentych miast dostosowanych do oczekiwań mieszkańców.

Pierwszy dzień Forum zwieńczy też uroczysta Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której ogłosimy wyniki rankingu wydatków inwestycyjnych „WSPÓLNOTY” opracowanych przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Laureaci samorządowych inwestycji zostaną uhonorowani statuetkami i dyplomami.

Organizatorem wydarzenia jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium SA – wydawca najbardziej opiniotwórczego dla samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz miesięczników „Wspólnota Mieszkaniowa” i „Pracownik Samorządowy” a współgospodarzem Forum jest Miasto Katowice oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Program XV Samorządowego Forum Kapitału i finansów obejmie ponad 90 paneli i debat, które będą składać się na takie ścieżki tematyczne, jak: „Majątek komunalny – finansowanie i zarządzanie”, „Miasto Przyszłości”, „Kongres Skarbników Polskich Samorządów”, „Zjazd Sekretarzy”, „Forum Przewodniczących Rad”, „Samorządowe Forum Zdrowia”, „Reforma Oświaty a samorząd”, „Audyt wewnętrzny w JST”, „Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich”, „Jakość życia seniorów”. W ramach tegorocznej edycji odbędzie się 5 nowych konferencji takich jak: „Strategie zrównoważonej mobilności w miastach”, „Mieszkalnictwo i rewitalizacja”, „Kongres kierowników USC”, „Cyberbezpieczeństwo” oraz „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Szczegóły na www.samorzadoweforum.pl

Paź
17
wt
2017
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, Poznań
Paź 17 – Paź 19 całodniowy
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, Poznań

Celem POL-ECO SYSTEM jest szerokie otwarcie się na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, wymiana międzynarodowych doświadczeń, inspirowanie krajowego sektora do rozwoju oraz wspieranie wystawców w znalezieniu partnerów biznesowych i inwestorów.

Na targi POL-ECO SYSTEM zapraszamy samorządy i administrację publiczną, dysponentów funduszy, firmy działające w zakresie gospodarki komunalnej, przedstawicieli sektora wodno-ściekowego, energetyki i ciepłownictwa, przedsiębiorstwa i inwestorów z branży OZE, budownictwa, instytuty naukowo-badawcze, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, firmy doradcze, instalatorów, projektantów, architektów, zakłady przemysłowe, rolników i leśników, uczelnie wyższe oraz wiele innych.

Targi POL-ECO SYSTEM są wspierane przez najważniejsze stowarzyszenia i organizacje branżowe oraz media.

Zapraszamy do Poznania – to doskonała okazja do spotkań i rozmów, prezentacji firmy obok wiodących na rynku przedsiębiorstw z obszaru ochrony środowiska oraz sposobność do pokazania nowości firmy kilku tysiącom profesjonalistów z Polski oraz zagranicy.

więcej: polecosystem.pl

Paź
18
śr
2017
9. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SyMas, Kraków
Paź 18 – Paź 19 całodniowy
9. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SyMas, Kraków

Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SyMas, to wydarzenie na którym pojawiają się Wystawcy z Polski i całej Europy prezentując najnowsze rozwiązania, usługi i produkty przygotowane dla branży. Podczas Targów SyMas, które odbędą się 18-19 października 2017 roku w EXPO Kraków, zaprezentowany zostanie szeroki wachlarz rozwiązań i usług, produktów oraz maszyn, które umożliwiają bezpieczną oraz zgodną z obowiązującymi normami pracę z materiałami sypkimi. Na Targach nie zabraknie również strefy ATEX, która powstała w odpowiedzi na niesłabnące zapotrzebowanie branży na modernizację zakładów w obszarze bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Równolegle w EXPO Kraków odbędą się 8. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji ProdukcjiMaintenance. To jedyne w Polsce Targi, na których prezentowane są najnowocześniejsze i najbardziej efektywne rozwiązania dla utrzymania ruchu produkcji.  Wydarzenie każdego roku skupia coraz więcej Wystawców i Zwiedzających nieustannie pracujących nad poprawą wydajności utrzymania ruchu. Zainteresowanie systemami diagnostycznymi, systemami sterowania, podzespołami, materiałami eksploatacyjnymi, czy rozwiązaniami IT dla działów produkcji wciąż rośnie. Stąd też coraz więcej firm odwiedza Targi Maintenance zapoznając się z najnowszym sprzętem oraz szkoli swoich pracowników podczas towarzyszącej targom dwudniowej konferencji, „Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu”. Dla fabryk nie ma nic ważniejszego niż bezawaryjne linie produkcyjne, dlatego już dziś zapraszamy na przyszłoroczną edycję Targów Maintenance.

Warto zapisać datę 18-19 października 2017 roku w swoim kalendarzu i odwiedzić Targi SyMas oraz Maintenance, które zostały stworzone z myślą o przemyśle. Przemysłowa jesień w EXPO Kraków to miejsce dla najlepszych specjalistów.

Organizator: Miejsce:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
www.targi.krakow.pl
EXPO Kraków
ul. Galicyjska 9
31-586 Kraków
www.expo.krakow.pl
Kontakt:
Katarzyna Banach

Komisarz Targów

Tel. + 48 510 134 218

banach@targi.krakow.pl

Karol Miernikiewicz

Zastępca Komisarza Targów

tel. +48 507 044 183
miernikiewicz@targi.krakow.pl