poniedziałek, Grudzień 11, 2017

ZAPOWIEDZI WAŻNYCH BRANŻOWYCH TARGÓW, KONFERENCJI I SEMINARIÓW


Gru
11
pon
2017
Konferencja „Dyrektywy zamówieniowe w systemie krajowym rok po nowelizacji”
Gru 11 całodniowy

Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom rzetelniej wiedzy o wybranych niedoskonałościach systemu zamówień publicznych, jak sobie z nimi radzić, oraz o nadchodzących zmianach. Chcemy, aby uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z krajowym oraz unijnym punktem widzenia, z ujęciem PZP prezentowanym przez praktyków występujących po stronie wykonawców jak i zamawiających, a także z obserwacjami niezależnych podmiotów.

Wyjątkowi prelegenci

Unikatowa możliwość czerpania wiedzy bezpośrednio od reprezentantów najważniejszych podmiotów, odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zamówień publicznych. Na konferencji wystąpią przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Cyfryzacji. Gościem specjalnym będzie przedstawiciel Komisji Europejskiej – DG GROW, odpowiedzialnej za unijne zamówienia publiczne. Swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania prawa zamówień publicznych podzielą się także przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej oraz Kancelarii Ziembiński & Partnerzy.

Zdobyta wiedza

Bazując na przeszło rocznym doświadczeniu w stosowaniu „małej nowelizacji” z lipca 2016r., nasi prelegenci wskażą zakresy, które obecnie nastręczają zamawiającym i wykonawcom najwięcej problemów, przedstawią analizy, czego należy się wystrzegać, oraz podejmą próbę przekonania uczestników, że e-zamówienia stanowić będą odpowiedź na wiele bieżących problemów procesu udzielania zamówień publicznych.

Dla kogo?

Konferencja kierowana jest do uczestników rynku zamówień publicznych – prawników, praktyków, management, podmiotów publicznych lub wydatkujących środki publiczne (zamawiających).

Program: http://pzp-ue.grupakzp.pl/

 

Sty
24
śr
2018
9 edycja konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” ABRYS, Łódź
Sty 24 – Sty 26 całodniowy

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na 9. już edycję konferencji Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, która odbędzie się w dniach 24-26 stycznia 2018 r. w Łodzi

Rok 2018 rozpoczniemy od najistotniejszych tematów w  branży czyli: segregacji i recyklingu.

Co nas czeka w nadchodzących latach w  gospodarce odpadami? Czy konieczne są ciągłe zmiany prawne? Czy jesteśmy w stanie wywiązać się z Unijnych zobowiązań? Na te pytanie odpowiedzą prelegenci sesji inauguracyjnej pn. System gospodarki odpadami w Polsce- aktualna sytuacja na rynku.

Nie zabraknie też tematyki, która od dawna wzbudza wiele dyskusji – czyli selektywna zbiórka  bioodpadów. W ramach sesji poświęconej tej tematyce zostaną zaprezentowane między innymi: szanse i wyzwania jakie stoją przed zbiórką odpadów biodegradowalnych, europejskie doświadczenia w selektywnej zbiórce bioodpadów jak i nasze polskie efekty wdrażania pilotażowego systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych.

W trakcie konferencji poruszymy również temat dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego. Zastanowimy się jakie są wizje rozwoju GOZ w Polsce i w Europie. Poznamy doświadczenia gmin, które już stosują idee gospodarkę obiegu zamkniętego jak i te, które dopiero system ten będą wdrażać. Ważny aspekt tej sesji to przedstawienie modeli biznesowych, które można  zastosować w GOZ.

W kolejnej sesji odpowiemy sobie na pytanie, czy recykling może się opłacać? Specjaliści z tej branży zaprezentują analizy kosztów gospodarki odpadami, jak i zwrócą uwagę na optymalizację kosztów w RIPOK-u. Nie zabraknie też ważnego tematu dotyczącego popiołu w odpadach. Dowiemy się jakie między innymi są efekty pilotażowego programu zbiórki popiołów w jednej z gmin oraz jakie uszkodzenia i idące za tym straty  powodują popioły w instalacjach. Przedstawiciel Straży Miejskiej opowie nam o efektach przeprowadzanych kontroli palenisk domowych.

 Trzydniową konferencję zakończymy wyjazdem studyjnym

Serdecznie zapraszamy!

Lut
1
czw
2018
Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOS EXPO 2018, ZTM, Warszawa
Lut 1 całodniowy

Zapraszamy w przyszłym roku na VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2018.

Termin: 1.02.2018

Miejsce: Hotel Novotel Airport, ul.1 Sierpnia 1, Warszawa

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VII Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO, które odbędzie się dnia 1 lutego 2018 roku w Hotelu Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1.

Forum na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami, stając się jednym z ważniejszych wydarzeń tej branży w Polsce. Program SOSEXPO jest przygotowywany w konsultacji z administracją rządową i samorządową, izbami i stowarzyszeniami branżowymi, w kompetencji których znajdują się zagadnienia związane z gospodarką odpadami.

Tegoroczna edycja Forum Sosexpo będzie się składała z:

  • Konferencji podzielonej na dwie główne sesje panelowe: „Unijny pakiet na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – jakie są jego cele i co oznacza dla Polski?” oraz „Innowacyjność: mechanizmy, przykłady, ryzyka”.
  • warsztatów szkoleniowych, złożonych z dwóch sesji skierowanych do środowisk samorządowych i przedsiębiorców działających w obrębie sektora: „Jak wdrożyć nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i osiągnąć cele ekologiczne do 31.12.2020 roku?” oraz „Standardy surowców wtórnych oczekiwane przez zakłady przetwarzania – wymagania recyklerów odpadów opakowaniowych”. Uczestnicy szkolenia otrzymania certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
  • Wystawy na której zaprezentowane zostaną ciekawe, innowacyjne i nowoczesne rozwiązania i produkty branży

Udział w SOSEXPO 2018 to doskonała okazja do skutecznej promocji Państwa firmy, nawiązania relacji B2B, networkingu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.sosexpo.ztw.pl/

VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami 2017 już za nami.

Konferencja oraz towarzysząca jej wystawa zgromadziły ponad 270 osób, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytutów badawczych oraz kluczowych firm z branży gospodarki odpadami, podnosząc temat niezwykle istotny, nie tylko z perspektywy ekspertów, ale również mediów i szeroko pojętej opinie publicznej, jakim jest gospodarka o obiegu zamkniętym.

Podczas Konferencji towarzyszyli nam m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pan Minister Sławomir Mazurek oraz Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Pan Andrzej Maciejewski.

W czasie Konferencji eksperci niejednokrotnie zaznaczali, że gospodarka o obiegu zamkniętym to duże wyzwanie, które wymaga szerokiej współpracy administracji rządowej z innymi interesariuszami. Kluczową rolę odgrywają tu samorządy, a jeżeli chodzi o same odpady produktowe to duża rola spoczywa na przedsiębiorcach.

Pan Minister Mazurek zaznaczył, że SOSEXPO przeznaczone jest dla osób związanych z szeroko pojętą gospodarką odpadami, dając możliwość na w pełni demokratyczny dialog, w którym uwzględnione są głosy wszystkich zainteresowanych stron, za co serdecznie podziękował organizatorom. 
Pani Małgorzata Szczepańska – Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju– zaznaczyła, że w kontekście całego GOZ niezwykle ważna jest synergia we współpracy wszystkich podmiotów, a tym samym budowa porozumienia między przedsiębiorcami, nauką oraz innymi podmiotami. Jednocześnie Pani Dyrektor skierowała podziękowania dla organizatorów za odwagę w podjęciu tego tematu, będącego wyzwaniem dla administracji publicznej oraz sektora przedsiębiorstw.

Od lat SOSEXPO umacnia swoją pozycję na rynku polskim, tworząc płaszczyznę współpracy dla MSP, jak również największych firm branżowych, z przedstawicielami administracji rządowej oraz samorządowej.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji, zarówno panelistom, firmom, jak również słuchaczom, chcielibyśmy serdecznie podziękować za owocną współpracę. Zapraszamy już teraz na VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2018.

Cze
12
wt
2018
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGISTYKA ODZYSKU – OPAKOWANIA, Wrocław
Cze 12 – Cze 13 całodniowy