niedziela, Maj 26, 2019

ZAPOWIEDZI WAŻNYCH BRANŻOWYCH TARGÓW, KONFERENCJI I SEMINARIÓW


Maj
28
wt
2019
12. Konferencja Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Kierunek: Regionalne Centrum Recyklingu
Maj 28 – Maj 30 całodniowy
12. Konferencja Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Kierunek: Regionalne Centrum Recyklingu

Od instalacji MBP do regionalnego centrum recyklingu

O tym, że rola zakładów MBP musi się zmienić, wiedzą już wszyscy specjaliści związani z gospodarką odpadami. O zakresie tych zmian, wyzwaniach i stanie zaawansowania projektów będziemy rozmawiać od 28 do 30 maja br. podczas 12. Konferencji „Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Kierunek: Regionalne Centrum Recyklingu”, tym razem we Wrocławiu.

Pierwszego dnia wydarzenia odbędą się dwie sesje: na temat aspektu prawnego regionalnego centrum recyklingu oraz zmiany statusu RIPOK-u, a także o kluczowej roli MBP w zagospodarowaniu strumienia bio oraz aspektach kogeneracji. W trakcie pierwszej sesji wśród prelegentów wystąpią przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przedstawi możliwości dofinansowania modernizacji instalacji. W trakcie drugiej sesji eksperci przybliżą możliwości efektywnego wykorzystania bioodpadów w zakładach MBP.

Drugi dzień to również dwie sesje: przybliżająca nowy wymiar instalacji MBP w kontekście problemów i rozwiązań oraz interesująca część praktyczna – szkolenie „Nowe wymagania BAT – nowe wyzwania dla instalacji MBP”. O powadze tematu szkolenia nie trzeba nikogo przekonywać. Omówione zostaną ogólne konkluzje BAT dla instalacji MBP oraz takie szczegółowe tematy jak emisje do powietrza i wody, problemy odorowe i zapobieganie im.

Trzeciego dnia uczestnicy spotkania udadzą się do Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać pod Wrocławiem, który przeszedł poważną modernizację i jest dobrym przykładem dostosowywania się instalacji MBP do nowych wymogów. Zakład ten przyjmuje odpady resztkowe, ale też bioodpady, wytwarza paliwo alternatywne i staje się samodzielny energetycznie dzięki instalacji do fermentacji i wytwarzania biogazu. Przedstawiciel obiektu również podczas Konferencji zaprezentuje wdrożone rozwiązania w zakresie nowoczesnej gospodarki odpadami.

Magdalena Bielak

Maj
29
śr
2019
2. Polsko-czeska konferencja: Poziomy odzysku a zagospodarowanie frakcji kalorycznej, EKORUM, Ołomuniec (Brno-Kraków)
Maj 29 – Maj 31 całodniowy
W  ostatnich latach system gospodarki odpadami komunalnymi w  Polsce przeszedł gruntowną zmianę, dostosowując się do najnowszych trendów i  technologii oraz wymogów wynikających z  dyrektyw Unii Europejskiej. Z kolei gospodarka Czech jest uważana za jedną z najstabilniejszych spośród wszystkich państw postsocjalistycznych. Choć obszar gospodarki odpadami jest tu jeszcze stosunkowo młody, to jednak rozwija się on bardzo dynamicznie.
Jakie wyzwania stoją przed naszymi krajami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi?  Czym możemy pochwalić się przed naszymi sąsiadami, a  jakie działania podejmowane na ich terenie mogą być dla nas wzorem?
– m.in. na tego typu pytania będziemy poszukiwali odpowiedzi podczas czesko-polskiej konferencji ”Wyzwania w  gospodarce odpadami komunalnymi”.
W  trakcie wydarzenia poruszona zostanie również tematyka poziomów odzysku i  recyklingu, gospodarowania frakcją kaloryczną, rola instalacji do spalania odpadów, nowych kierunków w przetwarzaniu odpadów. Do grona prelegentów zaprosiliśmy ekspertów z  branży gospodarki odpadami obu państw.
Mamy nadzieję, że tematy wystąpień oraz prowadzone dyskusje staną się platformą wymiany wiedzy i  doświadczeń w  temacie organizacji i funkcjonowania optymalnego systemu gospodarki odpadami.
Zapraszamy do Ołomuńca !
informacje szczegółowe: http://www.ekorum.pl/pl/news.php?item.34
Cze
4
wt
2019
Konferencja regionalna „Optymalizacja kosztów gospodarki odpadami” EKORUM, Lublin
Cze 4 całodniowy

 

W ostatnich latach system gospodarki odpadami komunalnymi przechodzi gruntowną zmianę. U podstaw tych przeobrażeń leży m.in. potrzeba dostosowania go do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Już dziś, by stać się konkurencyjnymi na rynku, zarządzający regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych powinni myśleć o ich rozbudowie i modernizacji. Stąd pomysł, by zorganizować konferencję, która swą merytoryką obejmowałaby aspekty zarówno prawne tego zagadnienia, jak i praktyczne czy finansowe. Jak bowiem można przypuszczać, wiele tych zmian będzie wiązało się z nakładami. Jak je ograniczać, optymalizować? Na tego typu pytania będzie można znaleźć odpowiedź podczas Konferencji regionalnej „Optymalizacja kosztów gospodarki odpadami”, która odbędzie się 4 czerwca br. w Lublinie. Ponadto zostaną poruszone tematy osiągania wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu oraz możliwości zagospodarowania frakcji kalorycznej.

Do grona prelegentów zaprosiliśmy ekspertów z branży gospodarki odpadami, instytucji finansujących, prawników oraz praktyków. Ich wykłady, a także dyskusje mają stać się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w temacie organizacji i funkcjonowania optymalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Lubelszczyzny. Konferencja jest skierowana do przedstawicieli woj. lubelskiego – zarówno gmin i ich związków, firm zajmujących się odbiorem bioodpadów, jak i eksploatatorów zakładów, w których można je przetwarzać.

Więcej informacji:

Katarzyna Terek
EKORUM
Tel. 61 67 00 965
k.terek@ekorum.pl

 

Lip
2
wt
2019
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, Racławice,
Lip 2 – Lip 3 całodniowy

Zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, która odbędzie się w  dniach 02-03.07.2019 r. w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA.

To już trzecie spotkanie dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym organizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Pracownię Badań Strategicznych.

Konferencja realizowana jest w ramach międzynarodowego projektu „International cooperation for Rational Use of Raw Materials and Circular Economy” finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja działań promujących wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w Europie w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi, a także dyskusja i przedstawienie dobrych praktyk.  Proponowane rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do utrzymania w gospodarce jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów, minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, poprzez jak najbardziej efektywne ich zagospodarowanie. Racjonalne zagospodarowanie zasobami w świetle GOZ dotyczy wielu obszarów badawczych, dlatego tematem wiodącym będzie racjonalne wykorzystanie zasobów ze źródeł pierwotnych i wtórnych, z uwzględnieniem przewidywanych zmian społecznych i gospodarczych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

 

„Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”

GOZ2019-Konferencja