sobota, Luty 25, 2017

ZAPOWIEDZI WAŻNYCH BRANŻOWYCH TARGÓW, KONFERENCJI I SEMINARIÓW


lut
28
wt
2017
Szkolenie „Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, odpadami poużytkowymi oraz ustawy o bateriach i akumulatorach”. Urząd Marszałkowski, Białystok.
lut 28 całodniowy

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców,  pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych zainteresowanych podmiotów a w szczególności:

 • przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowych nabywców produktów
  w opakowaniach, dystrybutorów zapakowanych produktów; handlowców, prowadzących sprzedaż internetową;
 • przedsiębiorców wprowadzających na rynek takie produkty jak, opony, oleje smarowe, środki przeciw zamarzaniu, a więc: producentów, importerów, wewnątrzwspólnotowych nabywców tych produktów a w szczególności importerów
  i wewnątrzwspólnotowych nabywców pojazdów;
 • przedsiębiorców wprowadzających na rynek baterie i akumulatory, a więc: producentów, importerów, wewnątrzwspólnotowych nabywców baterii
  i akumulatorów i urządzeń w których są one zamontowane, sprzedawców detalicznych akumulatorów samochodowych;
 • podmiotów zajmujących się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych,
  czyli prowadzących ich odzysk i recykling;
 • podmiotów przygotowujących przedsiębiorcom dokumentację i sprawozdawczość
  z ochrony środowiska np. biura rachunkowe.

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

która obowiązuje od 1.01.2014 roku, wprowadziła nowe rozwiązania prawne, które dotychczas nie były stosowane w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.
Od 2014 r. nastąpiła też zmiana ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, z której to zostały wyłączone przepisy dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych oraz rozszerzono jej zakres przedmiotowy.

Od 1 stycznia 2015 r. nastąpiła też  zmiana prawa w zakresie baterii i akumulatorów.

Celem szkolenia jest omówienie przepisów nowego prawa, w tym dotychczasowych obowiązków, które w podobnej postaci są obecne w nowej ustawie, jak też zwrócenie uwagi i przedstawienie całkiem nowych rozwiązań w zakresie obowiązków dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, produktów i odpadów poużytkowych
oraz baterii i akumulatorów. 

Zakres szkolenia:

 • nowy zakres opakowań podlegających przepisom;
 • nowe sposoby realizacji obowiązków, szczególnie w kontekście opakowań środków niebezpiecznych oraz opakowań wielomateriałowych;
 • pomoc de minimis dla przedsiębiorców wprowadzających poniżej 1 Mg (tona) opakowań;
 • nowe obowiązki nałożone na wprowadzających na rynek produkty, produkty
  w opakowaniach, w tym m.in. w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;
 • nowe obowiązki sprawozdawcze – nowe wzory sprawozdań od 2015 r.;
 • przykłady obliczeń opłaty produktowej oraz sporządzania sprawozdań;
 • nowe przepisy z ustawy o bateriach i akumulatorach;
 • planowane zmiany w ustawach, w tym nowe obowiązki dla sprzedawców detalicznych.

Chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia w terminie
do dnia 21 lutego 2017 r. na poniższe adresy e-mailowe:  piotr.leczycki@wrotapodlasia.pl, aneta.wojciak@wrotapodlasia.pl lub dos@wrotapodlasia.pl

Informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 66 54 411.

 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W załączeniu KARTA ZGŁOSZENIA

 

UWAGA!!! Z dniem 15 marca 2017 r. mija termin przedkładania sprawdzań wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy  o  obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i ustawy o bateriach i akumulatorach za rok 2016.

fot.: pixabay

XXVII Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów – Świeradów Zdr., ABRYS
lut 28 – mar 2 całodniowy
XXVII Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów - Świeradów Zdr., ABRYS

Szanowni Państwo,

        serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXVII już Konferencji „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”, która ugruntowanym zwyczajem lat poprzednich będzie płaszczyzną wymiany informacji dla naukowców, praktyków i urzędników zajmujących się problematyką składowania odpadów.

        Kolejna edycja, tego największego i najdłużej cyklicznie organizowanego spotkania merytorycznego dot. składowania odpadów w Polsce, odbędzie się w dniach 28 lutego – 2 marca 2017 r. w Świeradowie-Zdroju.

        Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia technologiczne i organizacyjne związane z unieszkodliwianiem odpadów na składowiskach przy uwzględnieniu priorytetów i kierunków strategicznych wynikających zarówno z obowiązujących jak i planowanych unijnych i krajowych wymagań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

        Pakiet KE gospodarka o obiegu zamkniętym (w tym komunikat „Zamknięcie obiegu – plan działań UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” oraz zmiany w dyrektywach dotyczących odpadów), proponuje wprowadzenie wymagań „rewolucyjnie” zmieniających technologiczne i organizacyjne podejście do gospodarki odpadami w szczególności odpadami komunalnymi i opakowaniowymi. Proponowane znaczne podwyższenie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów, traktowanie odpadów, jako zasobów – nieenergetycznych (ponowne użycie, recykling) i energetycznych (odzysk z wytwarzaniem energii) wymagać będzie zapewnienia odpowiedniej ich czystości, co w konsekwencji oznaczać będzie konieczność wdrożenia znacznie bardziej efektywnych systemów selektywnego zbierania odpadów. Ważnym zadaniem będzie zapewnienie odpowiednich ilościowo i jakościowo instalacji do recyklingu selektywnie zbieranych odpadów. No i niezmiernie trudne zadanie radykalnego ograniczenia składowania odpadów!

        I to właśnie przyszłość unieszkodliwiania odpadów na składowiskach oraz wymagania prawne i technologiczne związane z ich eksploatacją (m. in. monitoring, gospodarka odciekami, odgazowanie, efektywność energetyczna, fundusz rekultywacyjny, bezpieczeństwo przeciwpożarowe etc.), zamykaniem i rekultywacją będą podstawą merytoryczną naszych dyskusji.

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w Świeradowie-Zdroju!

dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska

Szanowni Państwo,

         spotykamy się w Świeradowie-Zdroju po raz dwudziesty siódmy. Mając w pamięci pierwsze konferencje a także stan składowisk z lat 90-tych ubiegłego już wieku uważam, że ogrom pracy włożonej przez nas wszystkich w ochronę środowiska w ciągu ostatnich trzech dekad, zaowocował pozytywnymi wynikami.

Oczywiście spoczywanie na laurach z recyklingu nie wchodzi w grę.

        Eksploatacja i monitoring aktualnie działających składowisk są daleko bardziej skomplikowanymi procesami w porównaniu z zasypywaniem odpadami dziur w ziemi. Zmieniające się przepisy i wymagania środowiskowe nakładają na nas obowiązek szukania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Zmiana składu deponowanych odpadów, pomimo intencji zmniejszenia długotrwałych zanieczyszczeń, stwarza nowe problemy i wyzwania dla użytkowników. Niedostateczne wsparcie dla składowisk, jako niewielkich i rozproszonych źródeł energii odnawialnej, ogranicza znacznie możliwość redukcji emisji i wykorzystania gospodarczego biogazu. Zmusza to do stosowania ekonomicznie opłacalnych instalacji w mikroskali. Uwzględnienie składowisk jako elementu systemu zagospodarowania odpadów daje możliwości wydatnego zwiększenia efektywności energetycznej układu. Atmosfera wokół składowisk robi się coraz „cieplejsza”, bowiem statystyki pożarów od lat pozostają na porównywalnych poziomach, a rynek przestał już to status quo akceptować. Ten trudny temat uwzględniony jest w programie sesją warsztatową, mającą na celu podniesienie stanu praktycznej wiedzy. Przez długie jeszcze lata borykać się będziemy ze starymi składowiskami i wysypiskami, rozpatrywanymi z jednej strony jako źródła długoletnich zanieczyszczeń a z drugiej – pozyskiwania surowców. A tym co można wykopać ze składowiska, opowie nam żołnierz, który może się pomylić tylko raz. Rekultywacje składowisk
i znajdowanie hybrydowych rozwiązań – środowiskowych, energetycznych, ekonomicznych, edukacyjnych – dają możliwości znakomitego treningu dla szarych komórek inżynierów i organizatorów.

        Obserwacje z tych poprzednich lat, liczonych już w dziesiątki, skłaniają mnie do stwierdzenia, że jesteśmy zgraną grupą profesjonalistów. Stanowimy niemałą siłę, która niewątpliwie wpływa na obieg odpadów w polskiej przyrodzie. Przed nami stoją niełatwe zadania, szczególnie w świetle aktualnie zachodzących dobrych zmian. Wykorzystajmy tę okazję, daną nam przez ABRYS, do przekazania sobie pozytywnych fal i emocji, aby motywowały nami inne czynniki niż tylko zysk i strach. Przekonajmy swoim przykładem tych (nie tylko z naszej branży), którzy nie widzą innych motywacji, że warto opierać się w swych działaniach na takich wartościach jak chęć tworzenia dobra, odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, wzajemna pomoc, spolegliwość, jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało.

        Kontynuując linię poprzednich konferencji, pozwolę sobie ponowić apel o chwilę zatrzymania się w biegu wydarzeń. Mam nadzieję, że warto będzie zainwestować Państwa czas w te trzy dni i poświęcić go na analizę i refleksję, wymianę doświadczeń i wykreowanie nowych pomysłów. Osobiste kontakty i rozmowy w fantastycznie stwarzanej od tylu lat przez ABRYS atmosferze, niewątpliwie przyczynią się do syntezy – zmierzenia się z wymaganiami zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wypracowania konkretnych projektów, o których z podziwem będą mówić przyszłe pokolenia „odpadowców”. To przecież dzięki nim przekształcamy powoli (za wolno!) cywilizację konsumpcyjną w wymarzoną cywilizację bezodpadową („zero-waste”).

Zapraszam serdecznie do Świeradowa Zdroju i do aktywnego uczestnictwa w konferencji.

dr inż. Rafał Lewicki, Enviraf Ltd, Bromham Bedford

http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/relacje-z-konferencji/pojedyncza-relacja/news/xxvi-konferencja-eksploatacja-i-rekultywacja-skladowisk-odpadow/

mar
1
śr
2017
XVIII Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, Kielce
mar 1 – mar 2 całodniowy
mar
7
wt
2017
Szkolenie warsztatowe. „Gospodarka odpadami w praktyce- Kompendium obowiązujących przepisów”. COSIK SEMPER, Kraków.
mar 7 – mar 8 całodniowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2-dniowych warsztatach praktycznych w zakresie gospodarki odpadami. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Grupa docelowa:

 Do udziału w szkoleniu serdecznie zachęcamy:

-pracowników administracji publicznej
-pracowników przedsiębiorstw prywatnych
-specjalistów ds. ochrony środowiska
-specjalistów ds. gospodarki odpadami
-osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
-wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami
 • Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • -odpowiedzialności prawnej i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami
  -kwalifikowania odpadów
  -decyzji administracyjnych
  -prowadzenia ewidencji odpadów wg nowych dokumentów
  -obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi
  -gospodarowania odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi
  -weryfikacji odbiorcy odpadów
  -realizacji obowiązków przez wprowadzających baterie i akumulatory
  -zmian przepisów prawa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  -zasad wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka
  -wprowadzania danych do BDO
  -kontroli w firmie.
 • Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy.
 • Dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.

Metodologia:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia – dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Trener

dr Dominika Sułkowska
Specjalizacja trenerska:

Dyrektor ds. Prawnych i Rozwoju w firmie gospodarującej odpadami, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego na Wydziale Prawa i Administracji.
Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim, Audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute, Holland.
Ekspert z zakresu ochrony środowiska w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas wieloletniej pracy trenerskiej, jak i eksperckiej dla wielu podmiotów sektora prywatnego i jednostek sektora publicznego. Realizator kilkunastu projektów środowiskowych, jako ekspert ds. ochrony środowiska, w tym finansowanych ze środków UE. Doradca i wykładowca w zakresie kompleksowego gospodarowania odpadami, podczas prowadzonych w ostatnim okresie szkoleń i konsultacji dla Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Komendy Wojewódzkiej i Agencji Mienia Wojskowego. Doradca PARP w zakresie CSR. Uczestnik wielu konferencji, autor opracowań i ekspertyz.

Program szkolenia:

1. Wytwarzający, posiadacze i przetwarzający odpady. Kto kim jest w aspekcie odpowiedzialności prawnej, i obowiązków.
2. Kwalifikowanie odpadów (przykłady):

-źródła powstawania odpadów,
-przyporządkowanie kodu odpadu,
-rozpoznawanie odpadów komunalnych, przemysłowych i opakowaniowych
-odpady niebezpieczne, szczególne wymagania
-nieprawidłowe kwalifikowania odpadów, przykłady, konsekwencje
3. Warunki uznawania materiału lub substancji za produkt uboczny.
4. Kiedy odpad traci status odpadu.
5. Decyzje administracyjne: od przygotowania wniosku po weryfikację uzyskanej decyzji:

-pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
-zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
-zezwolenie na zbieranie odpadów,
-zezwolenie na transport odpadów.
6. Prowadzenia ewidencji odpadów wg nowych dokumentów:
-kto prowadzi ewidencje,
-zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji – nowe rozporządzenie,
-ewidencja uproszczona – kto może ja prowadzić,
-przekazywanie odpadów osobom fizycznym – co się zmieniło,
-zbiorcze zestawienie o odpadach jako odzwierciedlenie danych w ewidencji.
7. Obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi:
-obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach,
-zasady samodzielnego rozliczania się z obowiązków,
-realizacja obowiązków przez wprowadzających do 1 Mg odpadów,
-kampanie edukacyjne,
-audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,
-nowa dokumentacja DPR i DPO oraz EDPR i EDPO – nowe zasady jej wystawiania,
-jakie metody odzysku można uznać za odzysk a jakie za recykling,
8. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie:
-podpisywanie umów na odbiór odpadów,
-jakie odpady należy oddawać,
-konsekwencje łamania prawa miejscowego,
9. Weryfikacja odbiorcy odpadów – przeniesienie odpowiedzialności.
10. Realizacja obowiązków przez wprowadzających baterie i akumulatory.
11. Zmiany przepisów prawa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym m.in.:

-Nowe definicje wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny
-Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego – autoryzowany przedstawiciel
-Zmiany w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego przepisami ustawy
-Zwolnienie części przedsiębiorców z opłat produktowych – pomoc de minimis
-Nowe poziomy zbierania – rozszerzenie listy produktów objętych wymaganym poziomem, okresy przejściowe i poziomy docelowe
-Objęcie nowymi obowiązkami sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych
-Nowe poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
-Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego
-Nowe obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu
-Zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części z takich zużytych urządzeń przez podmioty inne niż prowadzący zakłady przetwarzania
-Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania
-Zmiany w zakresie prowadzenia kontroli dotyczących zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt oraz prowadzących recykling i inne niż recykling procesy odzysku odpadów powstałych ze zużytego sprzętu.
12. Zasady wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka.
13. Wprowadzanie danych do BDO.
14. Kontrola w firmie (analiza przykładowych sytuacji podawanych przez uczestników):

-otrzymanie zawiadomienia o kontroli,
-upoważnienie do udzielania wyjaśnień,
-przygotowanie dokumentacji,
-oględziny,
-wyjaśnienia do protokołu,
-podpisanie protokołu lub odmowa podpisania.

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

 • szkolenie trwa 2 dni (16h)
 • zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
 • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
 • w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:

1250.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Kraków:  Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją:  1550 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 – 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.  

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.
mar
8
śr
2017
XXXII Jubileuszowe Międzynarodowe Seminarium Szkoleniowe z cyklu „Zarządzanie gospodarką odpadami” – PZITS Zakopane
mar 8 – mar 11 całodniowy
XXXII Jubileuszowe Międzynarodowe Seminarium Szkoleniowe z cyklu „Zarządzanie gospodarką odpadami" - PZITS Zakopane
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, członek Waste-Klastra zaprasza w dniach 8-11 marca 2017 r., Zakopane, Zespół Pensjonatów „DOLINA BIAŁEGO” – na XXXII Jubileuszowe Międzynarodowe Seminarium Szkoleniowe z cyklu „Zarządzanie gospodarką odpadami”
mar
9
czw
2017
VI Forum of Biomass & Waste. CBE Polska. Kraków
mar 9 – mar 10 całodniowy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szóstej edycji dorocznej, międzynarodowej konferencji o wykorzystaniu biomasy i odpadów na cele energetyczne – VI Forum of Biomass & Waste, które odbędzie się w dniach 9-10 marca 2017 w Krakowie.

Forum of Biomass & Waste to cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, których tematyka obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju sektora biomasowego oraz podmiotów związanych z branżą WTE (waste to energy). Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z wielu krajów, by mogli wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi najnowszych osiągnięć związanych z wykorzystaniem biomasy i odpadów na cele energetyczne. Już dziś Forum funkcjonuje jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz istotne narzędzie w zakresie transferu know-how, technologii i innowacji. Wydarzenie rokrocznie gromadzi szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: ekspertów branży energetycznej i przemysłu, dostawców biomasy, reprezentantów sektora komunalnego, naukowców, inżynierów i technologów, a także organizacje branżowe, instytucje finansowe oraz przedstawicieli rządu i administracji.

Zbliżająca się VI edycja Forum w 2017 roku, będzie skupiać się na możliwościach rynków biomasy i odpadów, w szczególności na obszarach biznesowych, prawnych i technicznych. Eksperci ocenią potencjał biomasy oraz paliw alternatywnych (RDF, SRF) na rynku i będą dyskutować na temat polityki rozwoju między innymi w świetle rynku mocy oraz spółdzielni i klastrów energetycznych.

forum of biomass 2017

Konferencję kierujemy przede wszystkim do:

 • Wytwórców ciepła i energii elektrycznej

 • Producentów biomasy, pelletu, paliw alternatywnych etc.

 • Podmioty handlujące pelletem, zrębką oraz paliwami alternatywnymi

 • Przemysł energochłonny

 • Przedstawicieli jednostek sektora publicznego

 • Przedsiębiorstwa sektora komunalnego

 • Dostawców rozwiązań i technologii

 • Przedstawicieli inwestorów realizujących projekty budowy zakładów termicznego przekształcania odpadów, bloków biomasowych itp

 • Podmioty kontrolujące jakość paliw

 • Zakłady zagospodarowania odpadów

 • Firmy z sektora budownictwa i wykonawców projektów

 • Firmy projektowo-inżynieryjne, doradcze oraz kancelarie prawne

Relację z poprzedniej edycji można przeczytać pod poniższym linkiem:
http://cbepolska.pl/pl/v-forum-of-biomass-and-waste.html

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącego VI Forum of Biomass & Waste stworzymy miejsce do istotnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów. Jednocześnie zaprezentujemy najnowsze wdrożenia oraz najciekawsze rozwiązania technologiczne. Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w wydarzeniu!

Maria Przekopowska,
Dyrektor Zarządzający CBE Polska

mar
14
wt
2017
VII Konferencja Paliwa z odpadów
mar 14 – mar 16 całodniowy

Szanowni Państwo,

energetyczna waloryzacja odpadów poprzez wytwarzanie z nich paliw o stabilnych parametrach jakościowych, a następnie ich efektywne i bezpieczne środowiskowo wykorzystanie, stanowią kluczowe ogniwa współczesnych systemów gospodarki odpadami. Na szczeblu krajowym trwają dyskusje o kształcie odpowiednich regulacji prawnych, w tym ostatnio zwłaszcza nad możliwością zaliczenia wytwarzanej energii z odpadów do OZE. Ukształtowany w ostatnich latach w Polsce potencjał wytwórców paliw alternatywnych coraz aktywniej spogląda na lokalne ciepłownictwo.

Na starcie 2017 roku wszyscy zadajemy sobie pytania – jak będzie wyglądał nasz biznes
w erze circular economy? Wszyscy wskazujemy na problemy z zagospodarowaniem frakcji nadsitowej, które będą tym większe, im nasze technologie separacyjne będą lepsze. Jak wejść z SRF-em do ciepłownictwa i kto ma zainwestować? Analiza lokalnych rynków ciepła wydaje się być tutaj kluczem do opłacalności finansowej. Jak prognozować jakość SRF
w perspektywie 10 lat – w świetle zmian zarówno stylu życia Polaków, jak i wymagań
w zakresie recyklingu plastików i papieru.

Na powyższe i szereg innych pytań odpowiemy 14-16 marca 2017 r. w Chorzowie, podczas VII Konferencji Paliwa z odpadów. Serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, stanowiącym od lat największą w Polsce platformę wymiany informacji na temat wytwarzania i wykorzystywania paliw z odpadów.

 

dr inż. Aleksander Sobolewski
Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Przewodniczący Rady Programowej

 


Dzień 1

SESJA I -> Aspekty prawne oraz europejskie doświadczenia w zakresie paliw z odpadów

PANEL DYSKUSYJNY -> Co dalej z paliwami z odpadów?

 

Dzień 2

SESJA II -> Rozwiązania technologiczne dla wytwarzania i odzysku SRF

SESJA III -> Biznes w praktyce

 

Dzień 3 – Wyjazdy techniczne
Instalacja w Świętochłowicach, Investeko S.A.
Centrum Czystych Technologii Węglowych, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

 

mar
22
śr
2017
2. Ogólnopolska konferencja KPGO i WPGO – kluczowe plany w gospodarce odpadami
mar 22 – mar 23 całodniowy
2. Ogólnopolska konferencja KPGO i WPGO – kluczowe plany w gospodarce odpadami @ Częstochowa | śląskie | Polska

Powoli dobiegają końca prace nad aktualizacją wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO). W części województw udało się już uchwalić nowe plany, ale w pozostałych regionach – mimo czynionych wysiłków – droga do przyjęcia tych dokumentów jeszcze daleka. Zważywszy na fakt, jaki wpływ wywiera ten dokument na obowiązki i uprawnienia przedsiębiorców prowadzących instalacje, jak determinuje bieżącą ich działalność i otrzymywanie zezwoleń, niezmiernie istotna wydaje się dziś dyskusja nad kształtem WPGO i planów inwestycyjnych. Warto bowiem wiedzieć, że odmowa wpisu do tychże opracowań może pociągać za sobą daleko idące skutki.

Stąd w dniach 22-23 marca br. w Częstochowie firma EKORUM postara się skonfrontować odpadową rzeczywistość z zapisami zarówno Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, jak i jego wojewódzkich odpowiedników. Co przyniesie nam ten rok? Czy wszyscy gracze odpadowego rynku mogą czuć się usatysfakcjonowani ujęciem ich w planach wojewódzkich? A jeśli nie, to czy ruszy – wieszczona już od roku – fala zaskarżeń do wojewódzkich sądów administracyjnych?

Spotkanie stanowi niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń oraz zdobycia wiedzy od kluczowych osób, zajmujących się aktualizacją tych istotnych dla gospodarki odpadami planów.

Podczas Konferencji zaproszeni eksperci odpowiedzą na najważniejsze dziś dla branży pytania:

 • Czy plany wojewódzkie odpowiadają celom KPGO?
 • W jaki sposób bilansowano moce przerobowe instalacji, wpisując je do WPGO?
 • Czy będą środki na gospodarkę odpadami?
 • Na jakiej podstawie można wykreślić instalację z planu wojewódzkiego?
 • Czy warto zaskarżać plany wojewódzkie, a jeśli tak, to jakimi przesłankami należy się kierować, by skutecznie wnieść odwołanie?

Zapraszamy do udziału w spotkaniu !

Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl

Koszt udziału w spotkaniu – od 790 zł netto (+23% VAT)

DO POBRANIA: Program wraz z zaproszeniem

mar
27
pon
2017
Szkolenie”Przetarg nieograniczony i zamówienia in house po nowelizacji Pzp” – FRDL, Warszawa
mar 27 całodniowy
Szkolenie"Przetarg nieograniczony i zamówienia in house po nowelizacji Pzp" - FRDL, Warszawa
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie „rzetarg nieograniczony i zamówienia in house po nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych”. Szkolenie odbędzie się 27 marca 2017 w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

PRZETARG NIEOGRANICZONY I ZAMÓWIENIA IN HOUSE PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Data: 27 marca 2017, 10:00 – 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 339 zł przy zgłoszeniu do 13 marca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Pracownicy jednostek zajmujący się udzielaniem zamówień publicznych w oparciu o Prawo zamówień publicznych.

Korzyści ze szkolenia: Szkolenie zawierać będzie praktyczne wskazówki dotyczące poszczególnych etapów postępowania oparte na dotychczasowym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów Okręgowych oraz wynikach kontroli i opiniach Urzędu Zamówień Publicznych. Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu przeplatanego ćwiczeniami opartymi na konkretnych przykładach związanych z procesem przygotowania i udzielania zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem procedury klasycznej i odwróconej. Omówione zostaną również praktyczne aspekty udzielania zamówień in house. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę pozwalającą na prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

Cele szkolenia: Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawidłowego szacowania zamówienia, ustalania warunków udziału w postępowaniu, opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, ustalania kryteriów oceny ofert, prawidłowego procesu badania i oceny ofert oraz udzielania zamówień in house.

Prowadzący: Ekonomista, ukończył studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych. Wieloletni pracownik samorządowy – obecnie, jako naczelnik wydziału zamówień publicznych. Pełnomocnik zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych w miesięczniku „Przetargi Publiczne”.

Program:

 1. Obliczanie wartości szacunkowej:
 1. Zasady szacowania wartości zamówienia – kiedy należy łączyć zamówienia?
 2. Zasady szacowania zamówień powtarzających się okresowo.
 3. Zasady szacowania wartości zamówienia udzielanego w częściach.
 4. Wyjątki od ogólnych zasad szacowania (art. 6a).
 5. Najczęściej popełniany błędy w szacowaniu zamówień współfinansowanych ze środków UE.
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?
  2. Stosowanie nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia.
  3. Obowiązek określenia wymagań zatrudnienia na umowę o pracę.
 2. Warunku udziału w postępowaniu.
  1. Zasady formułowania prawidłowego opisu sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  2. Przykłady nieprawidłowości w świetle wyników kontroli Urzędu Zamówień Publicznych.
 3. Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy:
  1. Zasady formułowania kryteriów.
  2. W jakich sytuacjach można stosować kryteria odnoszące się do właściwości wykonawcy.
  3. Kiedy cena jednostkowa może być kryterium?
  4. Przykłady kryteriów na roboty budowlane, dostawy i usługi.
 4. Ogłoszenia po nowelizacji ustawy PZP.
 5. Badanie i ocena ofert – na co zwrócić szczególną uwagę – procedura postępowania:
  1. Etapy postępowania w przetargu nieograniczonym „standardowym” i z wykorzystaniem „procedury odwróconej” (art. 24aa).
  2. Ocena warunków podmiotowych i przedmiotowych oferty.
  3. Uzupełnienie dokumentów, – kiedy wzywać do uzupełnienia.
  4. Kiedy mamy do czynienia z oczywista omyłką rachunkową, pisarską a kiedy z inną omyłką polegającą na niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji?
  5. Kiedy wzywamy do wyjaśnienia treści oferty?
  6. Pojęcie rażąco niskiej ceny i procedura udzielenia wyjaśnień po nowelizacji.
 6. Przesłanki odrzucenia oferty:
  1. Spowodowane niezgodnością z SIWZ lub ustawą.
  2. Spowodowane błędem w obliczeniu ceny.
  3. Czyn nieuczciwej konkurencji, metody wykrywania zmowy przetargowej.
 7. Zamówienia in house po nowelizacji ustawy PZP:
  1. Badanie przesłanek dopuszczalności zamówień in house.
  2. Warunki udzielenia zamówienia.
  3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.
  4. Podwykonawstwo.

   Szczegóły: http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2021489.html

kwi
26
śr
2017
Zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi w systemie in-house – aspekty praktyczne – FRDL, Warszawa
kwi 26@10:00 – 15:00
Zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi w systemie in-house – aspekty praktyczne - FRDL, Warszawa

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI W SYSTEMIE IN-HOUSE – ASPEKTY PRAKTYCZNE

Data: 26 kwietnia 2017, 10:00 – 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 12 kwietnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści ze szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom informacji dotyczących nowej regulacji wprowadzonej nowelizacją ustawy prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. a dotyczącej tzw. zamówień in-house. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione nowe przepisy na tle uregulowań unijnych, warunki udzielania tych zamówień, sposób udzielania i realizacja umowy oraz kontrola zamówień publicznych. Możliwość zlecania zadań spółkom komunalnym oraz szczegółowy tryb postępowania obowiązują od stycznia 2017 roku. Zatem gmina będzie mogła zlecać bezprzetargowo zadania własnym spółkom w trybie z wolnej ręki przy spełnieniu określonych warunków.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

 • Zdobyć wiedzę na temat uregulowań unijnych w tym obszarze.
 • Poznać specyfikę zamówień in-house w praktyce.
 • Poznać warunki umożliwiające ich udzielenie przez zamawiającego.
 • Nabyć umiejętności prawidłowego ich przeprowadzenia i zawarcia umowy.
 • Nabyć umiejętność realizacji zapisów ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie kontroli zamówień in-house.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy/specjaliści zajmujący się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Przedstawiciele osób prawnych zależnych od sektora publicznego – w szczególności spółek komunalnych zależnych od jednostek samorządu terytorialnego.
 • Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat funkcjonowania zamówień in-house wprowadzonych do ustawy PZP w 2016 r.

Prowadzący: Prawnik, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku, arbiter zamówień publicznych z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Z zamówieniami publicznymi jest związany od samego początku systemu. Przygotowywał dokumenty od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, reprezentuje strony przez Krajową Izbą Odwoławczą. Szkoleniowiec /doradca /praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych, inwestycji budowlanych.

Program szkolenia:

 1. Zamówienia in-house – zagadnienia wstępne.
 1. Geneza zamówień in-house.
 2. Zamówienia in-house w dyrektywach unijnych.
 3. Orzecznictwo ETS, doktryna /kryteria Teckal.
 4. Zamówienia in-house przed nowelizacją ustawy w 2016.
 5. Zamówienia publiczne a pomoc publiczna.
 1. Pojęcie usług w ogólnym interesie gospodarczym a zadania własne gminy.
 1. Zadania własne gminy – zadania o charakterze użyteczności publicznej.
 1. Sposoby realizacji zadań własnych gminy.
 2. Istota usługi w ogólnym interesie gospodarczym.
 3. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym – czynniki.
 1. Powierzanie świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.
 1. Bezprzetargowe powierzenie zadań.
 2. Podmiot wewnętrzny.
 3. Gospodarka komunalna i gospodarka odpadami.
 4. Status spółki komunalnej.
 5. Warunki i kryteria formalne.
 6. Wymogi ekonomiczne i prawne.
 1. Badanie przesłanek dopuszczalności zamówień in-house – omówienie praktyczne.
 1. Przesłanki ogólne.
 2. Rodzaj zamawiającego.
 3. Sprawowanie kontroli – wykazanie kontroli nad osobą prawną – orzecznictwo TSUE.
 4. Zakres działalności kontrolowanej osoby prawnej.
 5. Brak kapitału prywatnego.
 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki.
 1. Czynności zamawiającego w postępowaniu.
 2. Stosowanie zasad ogólnych.
 3. Przeprowadzenie postępowania.
 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.
 1. Podwykonawstwo.
 2. Zmiana postanowień umowy.
 3. Zakończenie umowy.
 1. Kontrola zamówień in-house.
 2. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.

Szczegóły: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2021586.html?from=rss

maj
21
nie
2017
XII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami pt.”Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami” – PZITS, Gniezno
maj 21 – maj 24 całodniowy
XII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami pt."Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami" - PZITS, Gniezno

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, członek Waste-Klastra zaprasza w dniach 21-24 maja 2017 r., Gniezno, Hotel Ibis Styles – XII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami pt.”Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami”