Strona główna

W mediach

Dlaczego śmieci w Warszawie budzą tak gigantyczne emocje? Dlaczego ich wywóz musi być tak horrendalnie drogi? Czy w Warszawie będą nowe opłaty...

Poprzednie opłaty za odpady komunalne w Warszawie były uchwalone niezgodnie z prawem. Złe wieści dla stolicy. W czwartek przegrała prawomocnie spór o...

Niebezpieczna pozostałość po PRL-owskim przemyśle i pytania o rakotwórczy pierwiastek zagrażający ludziom. W tle dolnośląscy urzędnicy głusi na protesty mieszkańców, którzy twierdzą,...

Zgodnie z założeniami do projektu nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce pojawi się kaucja od jednorazowych butelek plastikowych...

- Proponujemy realną odpowiedzialność producentów i realne efekty, ale pod wnikliwą kontrolą administracji publicznej - uważa Krzysztof Baczyński, prezes, Związek Pracodawców EKO-PAK....

Promocja

Wydajność, wygoda, odpowiedzialność producenta i integralność systemu – to najważniejsze elementy efektywnego systemu kaucyjnego. Zastosowanie tych elementów pozwala rozwiązać globalne problemy z...

Aktualności

Nasi partnerzy