Jak powstaje biokompostownia w Suchym Lesie

1550

Film dokumentujący realizację projektu „Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej z Poznaniu” zwanego: BIOKOMPOSTOWNIA w Poznaniu (marzec-grudzień 2015 ). Realizacja: Ekorum

Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych, zwana BIOKOMPOSTOWNIĄ, to projekt, w ramach którego powstanie jedna z najnowocześniejszych instalacji nie tylko w Polsce, ale też w tej części Europy.
W ramach projektu powstanie m.in. instalacja fermentacji odpadów oraz kompostownia odpadów po fermentacji,
w których będą zagospodarowywane bioodpady zbierane selektywnie od mieszkańców.
Budowana BIOKOMPOSTOWNIA będzie rocznie przerabiała ok. 30 000 ton odpadów, w tym:
– 18 000 ton odpadów zielonych,
– 12 000 ton odpadów biodegradowalnych (kuchennych),
z których powstanie energia elektryczna i cieplna oraz wysokiej jakości kompost

Źródło: biokompstownia.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *