Olsztyn będzie budował spalarnię odpadów.

1056

Mimo protestów mieszkańców Prezydent Olsztyna wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla spalarni odpadów komunalnych, która ma powstać w dzielnicy Tracko, na terenie olsztyńskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki cieplnej. Mają być tutaj unieszkodliwiane odpady przetworzone na paliwo alternatywne w miejscowym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów.

Zakłada się, że spalarnia będzie przetwarzała rocznie ok 120 tys. to odpadów, co pozwoli na wytworzenie ok 100 megawatów energii. W ten sposób władze miasta chcą się całkowicie uniezależnić od ciepła wytwarzanego przez zakład Michelin.

Inwestycja będzie realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie w ramach postępowania mającego na celu wybranie partnera prywatnego prowadzony jest dialog konkurencyjny z pięcioma firmami. Zakończenie tego postępowania planowane jest jeszcze w pierwszym kwartale 2016 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *