12,5 mln zł na realizację kluczowych inwestycji prowadzonych przez ZUOK w Kobiernikach

928

11 grudnia br. w płockim ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której została podpisana umowa na finansowanie trzech ważnych inwestycji realizowanych w Zakładzie Utylizacji i Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka.

W konferencji wzięli udział m.in. Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie – Andrzej Daniluk i Michał Kuliński, Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski, Prezes ZUOK w Kobiernikach – Stefan Kotlewski wraz ze współpracownikami oraz przedstawiciele mediów.

Prowadzone przez spółkę inwestycje wymagają nakładu około 25 mln zł – poinformował podczas spotkania Stefan Kotlewski, Prezes ZUOK w Kobiernikach. Połowa tej kwoty tj. 12,5 mln zł pochodzić będzie z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pożyczka ta może otrzymać dodatkowo częściowe umorzenie w wysokości do 15 procent, po osiągnięciu zakładanego efektu ekologicznego – dodał Andrzej Daniluk, Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu.

To bardzo ważny moment – mówił Andrzej Nowakowski, Prezydent Płocka. – Rozbudowa zakładu rozwiązuje problem, który był wyzwaniem dla miasta.

Podpisana umowa dotyczy finansowania trzech kluczowych inwestycji realizowanych w ZUOK w Kobiernikach. Pozwolą one na dostosowanie funkcjonowania zakładu do obowiązujących przepisów oraz dadzą możliwość bezpiecznego dla mieszkańców oraz środowiska zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Płocka i części płockiego regionu gospodarki odpadami.

Pożyczka ta umożliwi zrealizowanie następujących zadań:

1. modernizacja sortowni (poprawi niezawodność pracy i zwiększy jej wydajność. Po zakończeniu tej inwestycji Zakład będzie dysponował dwiema liniami sortowniczymi, które będą pracować niezależnie i zwiększą dotychczasową wydajność o 50 % do 60 tys. ton rocznie. Zwiększy się również poziom odzysku surowców wtórnych co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko. W skuteczniejszy sposób nastąpi rozdzielenie strumienia odpadów komunalnych zmieszanych, w celu ich bardziej efektywnego wykorzystania w przyszłości. Koszt inwestycji wynosi w przybliżeniu 5 mln zł).

2. modernizacja kompostowni (jest niezbędna dla spełnienia obowiązujących wymagań prawnych dotyczących warunków prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów. Ograniczy w sposób istotny uwalnianie się do atmosfery zanieczyszczonego powietrza procesowego, poprawi jakość uzyskiwanego kompostu oraz stabilizatu, a także przyniesie oszczędność w zużyciu energii elektrycznej w związku z możliwością wyłączenia dotychczasowych energochłonnych urządzeń. Szacunkowy koszt tej inwestycji wynosi 8,4 mln zł. Aktualnie trwają prace mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę).

3. budowa nowej kwatery składowiskowej (budowana nowa kwatera składowiskowa będzie miała powierzchnię ok. 3ha i pojemność ok. 500 tys. m3. Dla porównania dotychczasowe 4 zamknięte i zrekultywowane kwatery mają pojemność ok. 660 tys. m3, zatem budowana kwatera jest tak duża jak cztery dotychczasowe razem wzięte i powinna wystarczyć przynajmniej na 15 lat składowania odpadów. Ta inwestycja jest niezbędna dla prawidłowego i ekonomicznego procesu zagospodarowania odpadów oraz wyeliminowania pracochłonnego i kosztownego procesu ich wywożenia na inne składowiska. Koszt budowy nowej kwatery będzie oscylować w granicach 11,5 mln zł).

Anna Mzyk
Źródło: http://www.wfosigw.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *