Komisje sejmowe rozpatrują nowelizację ustawy śmieciowej

1839

31.03.2016 na posiedzeniu sejmowych komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrywany był projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 343) zgłoszony przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego . Projekt ten zakłada likwidację przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. Zagospodarowanie odpadów musiałoby być obligatoryjnie powierzane przez gminy własnym spółkom, natomiast w zakresie odbierania odpadów gmina miałaby całkowitą swobodę decydowania o tym, czy powierzyć bezprzetargowo tą usługę spółce z przeważającymi udziałami gminy, czy też zorganizować przetarg.

Czytaj: Projekt PSL nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – niezgodny z prawem UE

Uzasadnienie projektu przedstawił Poseł Zbigniew Sosnowski. W swym wystąpieniu stwierdził m.in, że:

” Nowelizacja ustawy ma także usprawnić i przyśpieszyć zadania dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach. W tym miejscu zwracam uwagę na fakt, że zanim zostały wprowadzone obecne zasady większość działań związanych z odbiorem śmieci w gminach było prowadzonych przez gminne zakłady gospodarki komunalnej. Nie stanowiło to problemu zarówno dla gmin jak i obywateli, którzy mieli pewność, że nawet w miejscach, gdzie nie jest to opłacalne śmieci zostaną odebrane. Właśnie na fakt, że robiły to zakłady gminne.”

Posłowie, w większości uważają, że likwidacja przetargów jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo umożliwi gminom prowadzenie działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów wyłącznie za pomocą własnych spółek, bez konieczności konkurowania z firmami prywatnymi.

Mimo, iż w Sejmie rozpatrywany jest równolegle inny projekt nowelizujący ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ramach nowelizacji ustawy-Prawo zamówień publicznych, a Biuro Analiz Sejmowych stwierdziło niezgodność projektu PSL z prawem unijnym, posłowie postanowili procedować dalej tą nowelizację w Podkomisji.

 

Pełna relacja z obrad komisji: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=A5882194C8776E0FC1257F7E00418A77#

UDOSTĘPNIJ

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *