Ostateczny tekst nowelizacji Prawa zamówień publicznych po poprawkach Senatu

    1706

    Tekst ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu  przesłany został przez Biuro Legislacyjne Sejmu do Marszałka Sejmu i skierowany do podpisu Prezydenta RP.

    Czytaj: USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

    ZOSTAW ODPOWIEDŹ

    W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *