Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, który po konsultacjach i uzgodnieniach skierowany został do podpisu Ministra Środowiska.

Czytaj:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *