Ministerstwo Środowiska zamierza zlecić przeprowadzenie analizy efektywności systemów zbierania odpadów komunalnych w zależności od czynników takich jak: charakter gminy (miejska, wiejska, miejsko-wiejska) z uwzględnieniem specyfiki gmin turystycznych, rodzaj zabudowy (jednorodzinna, wielorodzinna), gęstość zabudowy, rodzaj odbieranych odpadów. W celu rozpoznania rynku MŚ opublikowała biuletynie informacji ogłoszenie, w którym zwraca się o oszacowanie kosztów i niezbędnego czasu wykonania takiej ekspertyzy.

Czytaj ogłoszenie w bip…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *