Dane GUS o gospodarce odpadami

18150

GUS_logoGłówny Urząd Statystyczny opublikował kolejną edycję opracowania “Infrastruktura komunalna”, której celem jest zapoznanie odbiorców z informacjami charakteryzującymi rynek usług komunalno-bytowych w 2015 r. oraz zaprezentowanie tendencji zmian zachodzących w badanym obszarze działalności.

Opracowanie zawiera m.in. infromacje o rynku gospodarki odpadami komunalnymi. W publikacji wykorzystano wyniki opracowań uzyskanych na podstawie sprawozdań statystycznych, które sporządziły podmioty prowadzące działalność w zakresie się odbierania i przetwarzania odpadów komunalnych. Podstawowe źródła danych to:
– M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych;
– SG-01 cz. 3 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna;
– Załącznik do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna. Utrzymanie czystości i porządku w gminie. Informacje wynikowe obejmują: ilość odpadów odebranych lub zebranych (w tym z gospodarstw domowych, z handlu, małego biznesu, biur i instytucji oraz z usług komunalnych) i przeznaczonych do procesów odzysku i unieszkodliwiania.

GUS przyjął założenie, że “ze względu na fakt, że od 1.07.2013 r. wszyscy właściciele nieruchomości zostali objęci przez gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, ilość odpadów odebranych i zebranych uznawana jest za odpady wytworzone.

“W 2015 r.  w Polsce zebrano 10,8 mln ton odpadów komunalnych, tj. więcej o 5,2% niż w roku 2014. Na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 283 kg zebranych odpadów komunalnych, w tym najwięcej w województwach: dolnośląskim (340 kg), zachodniopomorskim (337 kg), śląskim (332 kg) i lubuskim (328 kg); najmniej natomiast w województwach: świętokrzyskim (166 kg), lubelskim (180 kg) i podkarpackim (196 kg). Ogólna liczba przedsiębiorstw, które w 2015 r. odbierały odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyniosła 1 517 i zmniejszyła się o 4% w porównaniu do roku poprzedniego2. W 2015 r. prywatne firmy odebrały 62,7% odpadów komunalnych (63,6% w 2014 r.). Firmy będące własnością podmiotów zagranicznych zebrały 9,8% odpadów komunalnych, mniej niż w roku poprzednim (13,1%).

Czytaj więcej:

pdfInformacje i opracowania statystyczne GUS 2016 r. “Infrastruktura komunalna w 2015 r.” rozdział 2.4. Gospodarka odpadami komunalnymi

excel

Tablice statystyczne dotyczące gospodarki odpadami komunlanymi

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *