Jednolite standardy selektywnego zbierania odpadów

3961

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało 30.12.2016 r. ostateczną wersję projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, która została skierowana do podpisu Ministra Środowiska.

Czytaj także 3.01.2017: Projekt rozporządzenia w sprawie selektywnego zbierania odpadów – podpisany przez Ministra Środowiska

Zgodnie z tymi przepisami od 1.07.2017 r.  wprowadzony zostanie obowiązek selektywnego zbierania odpadów, m.in. odpadów opakowaniowych, w 4 pojemnikach lub workach w kolorach:

  • niebieskim z napisem “PAPIER” – na odpady z papieru i tektury
  • zielonym z napisem “SZKŁO” – na odpady ze szkła
  • żółtym z napisem “METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – na odpady metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych
  • brązowym z napisem “BIO” – na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
    W praktyce jednak w altankach śmietnikowych znajdzie się jeszcze jeden pojemnik, na odpady zmieszane (resztkowe).

Przewidziane zostały jednakże okresy przejściowe wdrożenia tych przepisów, co powoduje, że nowy, jednolity system selektywnego zbierania odpadów zafunkcjonuje w skali całego kraju dopiero od połowy 2021 r.

Rozporządzenie zakłada 5-letni okres dostosowania kolorystyki pojemników. Przez ten czas mogą być stosowane pojemniki w dotychczasowych kolorach, oznakowane jedynie (najpóźniej do końca stycznia 2018 r.) odpowiednimi napisami oznaczającymi określone frakcje odpadów.

Zawarte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (1.07.2017 r.) przez gminy i właścicieli nieruchomości niezamieszkanych umowy na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów, określające inny sposób realizacji selektywnego zbierania odpadów (np. dwu lub trzypojemnikowy) zachowają ważność nie dłużej niż do połowy 2021 roku.

Rozporządzenie zostanie opublikowane w jednym z najbliższych Dzienników Ustaw a wejdzie w życie 1 lipca 2017 r.

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *