Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska co roku organizuje wydarzenie poświęcone systemowi ekozarządzania i audytu (EMAS), którego celem jest propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się 31 maja w Warszawie pod hasłem „Rola EMAS w gospodarce o obiegu zamkniętym”. Rejestracji można dokonać do 19 maja wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania przykładów dobrych praktyk wdrażania koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie organizacji zarejestrowanych w EMAS.

Jak podkreśla Krzysztof Lissowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska: – Chcemy pokazać, że przedsiębiorstwa czy instytucje, które mają wdrożony system EMAS wykazują niestandardowe zaangażowanie w działania prośrodowiskowe i udowadniają, że kultura zrównoważonego rozwoju jest wbudowana w struktury ich zarządzania. Dzięki temu EMAS może odegrać kluczową rolę w zachęcaniu biznesu do przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym, pokazując korzyści jakie już dzisiaj odnoszą organizacje zarejestrowane w systemie.

Zapraszamy do udziału w konferencji „Rola EMAS w gospodarce o obiegu zamkniętym” przede wszystkim przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych zrównoważonym rozwojem i gospodarką o obiegu zamkniętym, a także firm doradczych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego oraz organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS.

Wydarzenie będzie częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) oraz EU Green Week organizowanego przez Komisję Europejską.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ang. European Sustainable Development Week) to ogólnoeuropejska inicjatywa, która ma na celu wspieranie działań i projektów promujących zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach.

EU Green Week to największa w Europie doroczna konferencja na temat polityki ochrony środowiska. Jest to okazja do wymiany pomysłów i sprawdzonych praktyk przez przedstawicieli administracji państwowej, przemysłu, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i mediów. W tym roku tematem przewodnim są zielone miejsca pracy.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. Circular Economy) polega na zamknięciu cyklu życia produktu, czyli przejściu z modelu gospodarki linearnej (produkcja – użytkowanie – usunięcie odpadu) na model zwany od „kołyski do kołyski” (produkcja – użytkowanie – wykorzystanie odpadu w kolejnym cyklu produkcyjnym). Ta idea ma na celu zwiększenie inwestycji, zmniejszenie obciążeń regulacyjnych oraz wspieranie ekoinnowacji, bez kosztów dla środowiska naturalnego. Nowy model gospodarczy zmienia podejście do analizy cyklu życia produktu, które wykracza poza koncentrowanie się na jego końcowym etapie. Nowe technologie ochrony środowiska mają stanowić impuls do rozwoju europejskiej gospodarki. Poprzez wspieranie organizacji w zakresie monitorowania i poprawy efektywności środowiskowej oraz efektywne zarządzania zasobami i gospodarką odpadami, EMAS może odegrać ważną rolę w przejściu na model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej wydarzeniu.

Źródło: gdos.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *