Projekt nowego rozporządzenia w sprawie ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych

  4108

  Ministerstwo Środowiska skierowała do konsultacji publicznych i opiniowania projekt rozporządzenia w sprawie poziomów ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych (z dnia 7.06.2017), które od 1.01.2018 r. ma zastąpić dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 25.05.2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obllicznia poziomu ograniczania masy tych odpadów.

  Projekt wprowadza istotne zmiany w sposobie obliczania poziomów redukcji składowania odpadów biodegradowalnych. Wprowadzenie jednolitego sposobu obliczania tych wskaźników w perspektywie d 2020 r. ma umożliwić uzyskanie rzetelnych i  możliwych do porównania danych ze wszystkich gmin w kraju. Projekt rozporządzenia wprowadza również sposób obliczenia poziomu ograniczenia składowania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji także dla podmiotów zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości.

  Czytaj:

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *