System wentylacji, odpylania i odoryzacji realizowany dla Hali Sortowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie  (ZUOS Tczew) jest pierwszym takim systemem w Polsce, a nawet prawdopodobnie w Europie.

Wszystko zaczęło się od badań prowadzonych wspólnie z Wydziałem Toksykologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Analizy składu powietrza odbywały się w Hali Sortowni jak również na jej dachu, w specjalnie skonstruowanym do tych celów modelu badawczym.

Badania te, oprócz dokładnego określenia związków chemicznych zawartych w powietrzu, miały za zadanie pozwolić na dobranie najskuteczniejszej mieszaniny węgla aktywnego jaka zostanie użyta do fazy odoryzacji.

Podpisanie umowy o Partnerstwie Innowacyjnym z ZUOS Tczew nastąpiło 7 kwietnia 2017 roku.

Wtedy właśnie rozpoczęła się druga faza projektu czyli montaż urządzeń. Koncepcja przygotowana przez dr inż. Andrzeja Staniszewskiego zakładała montaż 3 niezależnych systemów, z których każdy składał się z systemu wentylacji, odpylania i dezodoryzacji.

Montaż zakończył się odbiorami oraz rozruchem urządzeń, który nastąpił 19 lipca. W tym samym dniu wykonano również badania tzw. zerowe wspólnie z GUMed. Projekt wszedł w ostatnią fazę, która skupi się na badaniach umożliwiających stworzenie instrukcji optymalnego zarządzania złożem węgla aktywnego w warunkach nie modelowych

Ecol-Unicon, jako Generalny Wykonawca Inwestycji, do współpracy zaangażował partnerów: firmę SCROL, która realizowała montaż urządzeń oraz spółkę BIOPRO odpowiadającą  za realizację badań.

Więcej na temat zastosowanej technologii na: http://ecol-unicon.com/aktualnosc/realizacja/system-neutralizacji-dla-hali-sortowni-tczewie/.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *