14.07.2017 Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza wystąpił do Ministra Środowiska z petycją, wnioskując o wystąpienie z inicjatywa ustawodawczą zmierzającą do zmiany ustawy o odpadach. Związek postulował przesunięcie terminu wejścia w życie art. 35 ust. 4a ustawy o odpadach, co pozwoliłoby na funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach instalacji zastępczych nie mających statusu RIPOK, które z dnie 30.06.2018 r. utracą możliwość dalszego funkcjonowania.

Czytaj: petycja z dnia 14.07.2017 r.

W odpowiedzi na to wystąpienie Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Magda Gosk, że taka zmiana przepisów jest nieuzasadniona, tym bardziej, że samorządy województw brały pod uwagę te przepisy uchwalając wojewódzkie plany gospodarki odpadami.

Czytaj: odpowiedź Ministerstwa Środowiska na petycję z dnia 14.07.2017

Źródło: mos.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *