Setki milionów złotych na gospodarkę odpadami komunalnymi – rusza nabór wniosków

1502

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 29.09.br. ogłosił konkurs projektów w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

  • inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
  • inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi

    300 000 000 zł w tym:

    • 100 000 000 zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie PSZOK,
    • 200 000 000 zł dla inwestycji dotyczących innych elementów niż wyłącznie PSZOK

Regulamin konkursu: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,19,v-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *