KIO: odwołanie firmy KOMUNALNIK na rozstrzygnięcie przez GOAP przetargu było niezasadne.

1130

9.02.2018 Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok, w którym jako niezasadne uznała odwołanie firmy KOMUNALNIK na rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z sześciu, pozostałych sektorów wchodzących w skład Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej: Grunwaldu, Swarzędza, Pobiedzisk, Kostrzyna, Obornik i Buku. Mimo, że Komunalnik zaproponował w przetargu tańszą ofertę Zamawiający odrzucił ją stwierdzając, że wykonawca zaoferował cenę rażąco niską i nie zapewnia należytej realizacji usług.

Odblokowana została więc możliwość podpisania  przez GOAP ze zwycięskim w tym postępowanie konsorcjum REMONDIS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *