Jak bezpiecznie pozbyć się odpadów wielkogabarytowych? Jak unikać skażenia środowiska materiałami pobudowlanymi? Jak zachować się widząc pożar odpadów? Kto może zapłacić nawet 1 mln zł kary za niewłaściwe postępowanie ze śmieciami? Ruszyła kampania „Postępuj świadomie z odpadami w Kielcach”, której zadaniem jest odpowiedź na te i wiele innych pytań. Organizatorami programu są: Urząd Miasta Kielce oraz ENERIS Surowce, a partnerami Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowa Straż Pożarna. W ciągu ostatniego roku znacznie wzrosła liczba pożarów pojemników na odpady. Do połowy listopada w Kielcach odnotowano ich już 167, ponadto 11 pożarów dzikich wysypisk oraz 2 składowisk śmieci i odpadów. I dlatego organizatorzy kampanii „Postępuj świadomie z odpadami w Kielcach” chcą edukować mieszkańców w zakresie właściwego postępowania z odpadami powstałymi w czasie budowy czy remontu. Chodzi o tapety, okleiny, kartony, tynki, folię, styropian, gruz betonowy czy cegły. Każdy mieszkaniec może zdecydować, czy posegregowane odpady pobudowlane samodzielnie przywiezie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK-u, czy też zamówi w firmie specjalistycznej usługę odbioru. Aby przygotować do wywozu odpady pobudowlane najlepiej zamówić kontener lub tak zwanego big-baga. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to obowiązkiem każdego z nich, niezależnie od tego, czy jest to zakład przemysłowy, warsztat samochodowy, salon fryzjerski czy firma budowlana, jest posiadanie wpisu do Bazy Danych o Odpadach prowadzonej przez Urząd Marszałkowski. Konsekwencjami administracyjnymi nieposiadania wymaganych dokumentów lub nieprawidłowego gospodarowania odpadami mogą być: decyzja o wstrzymaniu działalności, kary od 10 tys. do nawet 1 mln złotych, a także cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności. Wiąże się to w konsekwencji z zakończeniem działalności gospodarczej i nakazem usunięcia odpadów. Dodatkowo, przedsiębiorców obowiązuje nakaz posiadania zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydawanych w zależności od rodzaju działalności przez Starostwa lub Urząd Marszałkowski. Od tego roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opiniuje każdy złożony wniosek, posiada także rozległe uprawnienia do kontroli firm w zakresie spełniania warunków zezwolenia. Organizatorzy kampanii „Postępuj świadomie z odpadami w Kielcach” zapraszają do przyłączenia się do niej administracje osiedli, firmy oraz składy budowlane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *