Stołeczny ratusz dogadał się z firmami odbierającymi odpady, a Minister Środowiska zmienia przepisy

999

Po otwarciu przez warszawski samorząd ofert na odbiór odpadów, Ministerstwo Środowiska publikuje projekt rozporządzenia przesuwającego termin wdrożenia segregacji na 5 frakcji na styczeń 2020 r. Dlaczego ministerstwo zmienia reguły bez wiedzy samorządów kilka dni przed wdrożeniem systemu w stolicy?

Wielomiesięczne przygotowania, koszty organizacyjne i finansowe, potencjalne straty po stronie firm odbierających odpady.  Po to, aby kilka dni przed końcem roku, jednym projektem rozporządzenia ministra środowiska zmienić zasady w zakresie odbioru odpadów. Wczoraj, 20 grudnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nagle projekt rozporządzenia ministra środowiska zmieniający sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Wydłuża w nim o rok wdrożenie nowego, 5-frakcyjnego systemu. Już w 2016 r. samorządy apelowały do ministerstwa środowiska o zgodę na więcej czasu na wprowadzenie systemu. Ministerstwo twierdziło, że do tego terminu obligują unijne przepisy. Teraz okazuje się, że jednak ten okres wdrożenia można przedłużyć.

– To jest bardzo poważna zmiana rozporządzenia. To zmiana, o którą apelowaliśmy do ministerstwa już w 2016 roku. Skoro obowiązek segregacji na pięć frakcji nie był tak istotny do wdrożenia, to dlaczego minister nie zmienił rozporządzenia wcześniej, tylko dopiero teraz, pod koniec 2018 roku? – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy i dodaje – Zaskakuje nas również to, że wszyscy wiedzieli, kiedy jest otwarcie ofert w Warszawie, w największym postępowaniu przetargowym w Polsce. Czy to przypadek, że minister publikuje projekt rozporządzenia właśnie tego samego dnia wieczorem? Robi to bez konsultacji z samorządami, a innym resortom dając 24 godziny na zgłoszenie uwag w tak ważnej dla wszystkich sprawie.

Mieszkańcy stolicy od 1 stycznia 2019 r. mają zagwarantowany odbiór odpadów
– Minister publikuje zmianę rozporządzenia, która teraz już niczego nie zmieni dla mieszkańców Warszawy, a mogłaby być korzystna. Gdybyśmy wiedzieli o tym wcześniej, system odbioru i zagospodarowania kosztowałby nas mniej. W Warszawie wdrażamy system według założeń, nie możemy go już dzisiaj wycofać, mamy zawarte umowy, mamy również przyjęty regulamin – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.
Mieszkańcy Warszawy od 1 stycznia 2019 r. mają zagwarantowany odbiór odpadów, nowe zasady segregacji są wdrażane stopniowo. Priorytetem dla stołecznego ratusza jest zapewnienie ciągłości odbioru odpadów. Od 1 stycznia wchodzi w życie system, w którym mieszkańcy będą mieli możliwość selektywnej zbiórki odpadów do 5 pojemników. Wprowadzenie nowego systemu jest ściśle monitorowane.

Od 1 stycznia 2019 r. odpady od mieszkańców odbiorą dotychczasowi operatorzy: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie spółka z o.o., „Suez Polska” spółka z o.o. oraz P.P.H.U.LEKARO Jolanta Zagórska. Dotychczasowi operatorzy systemu będą odbierać odpady od mieszkańców do czasu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umów docelowych. To optymalne rozwiązanie dla warszawiaków. Jest to rozwiązanie elastyczne, które pozwoli mieszkańcom na stopniowe poznanie nowych zasad segregacji. Operatorzy dostarczają mieszkańcom w pierwszej kolejności niezbędne worki na zbieranie odpadów, co oznacza, że najszybciej nowy system zostanie wdrożony w domach jednorodzinnych. Operatorzy oklejają dotychczasowe pojemniki nowymi naklejkami. Dopóki w altanach są trzy pojemniki, mieszkańców mogą segregować według dotychczasowego systemu. Przejście na nowy system potrwa parę tygodni, jego wprowadzenie jest monitorowane przez stołeczny ratusz. W piątek, 28 grudnia na stronach internetowych operatorów zostaną umieszczone nowe harmonogramy odbioru odpadów.

Zachęcamy do rozsądnych zakupów i ograniczenia ilości produkowanych odpadów. Produkujmy odpady świadomie. Zwłaszcza w najbliższych dniach świątecznych. Ważne, żeby jak najmniej odpadów trafiało do pojemnika na zmieszane.  Objętość odpadów można zmniejszyć bardzo prosto – np. zgniatając butelki, puszki albo składając kartonowe pudła. To często wystarcza, żeby taki odpad zmieścił się w pojemniku. Proponujemy, żeby odpady jak szkło, metale i tworzywa sztuczne trzymać w jednym pojemniku i segregować dopiero w altanie śmietnikowej przed wrzuceniem do właściwych pojemników. Papier można trzymać np. w papierowej torbie, która zajmie mniej miejsca i będzie mogła być wraz z zawartością przetworzona.

Rozstrzygniecie przetargu na odbiór odpadów – umowy docelowe
20 grudnia, wpłynęło 9 ofert w przetargu na odbiór odpadów w stolicy. Teraz oferty są sprawdzane pod względem formalnym. W pierwszych tygodniach stycznia odbędzie się aukcja elektroniczna, z której będą wynikały ostateczne wartości kontraktów. Umowy wynikające z przetargu będą obowiązywać od chwili rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umów przez trzy kolejne lata.

Kampania informacyjna
Pierwsza odsłona kampanii, która trwa od 14 grudnia pokazuje odpady zmieszane trafiające do jednego kosza. Kampania pojawia się w różnych formatach, nie tylko w outdoorze i prasie lokalnej, będzie także wykorzystywana w komunikacji na profilach społecznościowych miasta. Warszawiacy zobaczą ją również na monitorach w komunikacji miejskiej i Galerii Multimedialnej na stacji Świętokrzyska.

W drugim etapie, od początku stycznia 2019 r., warszawiacy będą szczegółowo informowani o nowych zasadach segregacji. Każdy mieszkaniec będzie miał dostęp do informacji: w swoim urzędzie dzielnicy, komunikacji miejskiej, prasie dzielnicowej, mediach społecznościowych. Materiały informacyjne można pobrać również bezpośrednio ze strony www.czysta.um.warszawa.pl  
Ulotka informacyjna 
Plakat informacyjny 

Na stronie www.czysta.um.warszawa.pl  mieszkańcy mogą znaleźć wiele cennych informacji m.in. kontakty i strony operatorów, którzy odbierają odpady, regulamin zbiórki odpadów segregowanych, gdzie i kiedy odbierane są np. choinki czy śmieci „kłopotliwe”, czyli takie, których nie należy wyrzucać do kosza. Poprzez całodobowe Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (numer 19115, bezpłatna aplikacja Warszawa 19115, portal www.warszawa19115.pl lub e-mail kontakt@um.warszawa.pl), można zgłosić nieprawidłowości dotyczące odbioru odpadów komunalnych, przypadki wandalizmu, dzikie wysypiska czy palenie odpadami w piecach. Dzięki temu odpowiednie służby mogą reagować szybko i skutecznie. W Warszawie zorganizowaliśmy całodobowe Interwencyjne Pogotowie Porządkowe, które usuwa nagłe zanieczyszczenia.

Źródło:um.warszawa.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *