Minister Środowiska daje dodatkowy czas gminom na wdrożenie selektywnego zbierania odpadów

1070

Na kilka dni przed końcem 2018 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

Obowiązujące dotychczas rozporządzenie z 29.12.2016 r. obligowało gminy, które zawierały nowe umowy z firmami odbierającymi odpady, do wprowadzenia 5-pojemnikowego systemu selektywnego zbierania odpadów. W opublikowanym 28.12.2018 r. rozporządzeniu, Minister Środowiska przesunął obowiązek wprowadzenia  nowego systemu selektywnego zbierania odpadów do 1 stycznia 2020 r. W wywiadzie dla mediów Minister Środowiska, Henryk Kowalczyk stwierdził, że  samorządy, zaabsorbowane wyborami samorządowymi, nie  przygotowały się należycie do wprowadzenia nowego systemu selektywnego zbierania odpadów. Dlatego opóźnienie o rok terminu wdrożenia selektywnego zbierania daje samorządom szansę na spokojne przygotowanie się do wdrożenia tych przepisów. Nie będzie również pretekstu do podnoszenia mieszkańcom opłat za gospodarowanie odpadami.
JK

Czytaj: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *