11.01.2019 Rządowe Centrum Legislacyjne, opublikowało projekt z dnia 9.01.2019 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz projekty rozporządzeń do tego projektu. Nowelizacja ta, po konsultacjach publicznych i opiniowaniu skierowana została przez Ministra Środowiska do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

W sierpniu ubiegłego roku projekt ustawy został skierowany przez Ministra Środowiska do konsultacji publicznych i opiniowania. Organizacje samorządowe, przedsiębiorców oraz różne instytucje przesłały do ministerstwa środowiska ponad 700 uwag. Część  z tych uwag zostało uwzględnionych przez MŚ w najnowszym projekcie.

Ministerstwo Środowiska wycofało się z pomysłu objęcia gminnymi przetargami na odbieranie odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych i zaproponowało  rozwiązania,które umożliwią  właścicielom tych nieruchomości deklarowanie określonej częstotliwości odbierania poszczególnych frakcji odpadów. Ponadto projekt przewiduje możliwość ustalania maksymalnej stawki opłaty za pojemnik lub worek dla tych nieruchomości. Z kolei tak zwane  nieruchomości mieszane np budynki w części zamieszkane i w części zajmowane przez placówki handlowe, biura etc. mogą zostać włączone do gminnych przetargów na odbieranie odpadów.

Ministerstwo Środowiska nie uwzględniło postulatów organizacji samorządowych i podtrzymało w projekcie zapisy o obligatoryjnym „rozdzieleniu” postępowań na odbieranie odpadów od postępowań na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Postępowania na odbieranie i zagospodarowanie odpadów wszczęte a nie zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy mają zostać unieważnione.

W projekcie zachowano również zakaz stosowania przez  gminy w przetargach rozliczeń ryczałtowych zarówno w zakresie odbierania jak i zagospodarowanie odpadów. Mimo krytyki,ministerstwo nie wycofało się także z zakazu termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. Jednakże nie będzie on miał zastosowania do istniejących spalarni lub współspalarni odpadów współfinansowanych z funduszy UE lub funduszy ochrony środowiska na czas zapewniający im tzw. trwałość projektu.
Ustawa ma wejść w życie 14 dni po jej opublikowaniu.

Czytaj: projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

projekty rozporządzeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *