Ruszyła budowa hermetycznej hali dojrzewania stabilizatu w Tczewie

1069

Widać już pierwsze zmiany na placu budowy hermetycznej hali dojrzewania stabilizatu, która powstaje na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. Nowa inwestycja, współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ma zostać zakończona w 2019 roku.

Hala powstaje obok obecnie eksploatowanej hali kompostowni ZUOS Tczew, w której dochodzi do pierwszego etapu obróbki odpadów biodegradowalnych. Drugi etap – tzw. stabilizacji – odbywał się dotąd  na odkrytym placu dojrzewania kompostu, co miało wpływ na zdarzające się okresowo uciążliwości zapachowe dla mieszkańców.

Dlatego Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Tczew podjął w zeszłym roku decyzję o budowie nowej hali, która przykryje plac, na którym dojrzewa kompost. Zdecydowano, że całość procesu kompostowania zostanie zamknięta w hermetycznym budynku, zaś instalacja oczyszczania powietrza zostanie przygotowana w nowoczesnej technologii – będzie zawierała filtry węglowe, specjalistyczne płuczki i generatory fal ultrafioletowych. Celem jest jak najbardziej skuteczne oczyszczanie powietrza powstającego w procesie kompostowania i zminimalizowanie nieprzyjemnych zapachów wydostających się na zewnątrz.

Inwestycję zaplanowaliśmy głównie z myślą o mieszkańcach z osiedli sąsiadujących z Zakładem. Zależy nam na ich komforcie. Drugim bardzo ważnym powodem inwestycji jest chęć zwiększenia recyklingu odpadów biodegradowalnych – unijne wymogi stawiane firmom utylizacyjnym z roku na rok są podnoszone, chodzi więc o to, by jak najwięcej odpadów, dla dobra środowiska, ponownie trafiało do ponownego wykorzystania ­- mówi Marcin Cejer, Prezes ZUOS Tczew.

Wartość całego projektu to 14 670 000 zł netto. Duża część z tych środków, bo aż 9 975 600  zł netto, będzie pochodzić z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt, którego częścią jest budowa nowej hali dojrzewania  stabilizatu, ale także budowa segmentu do podawania odpadów bio oraz unowocześnienie PSZOK-ów w Stegnie i Tczewie, został już pozytywnie oceniony przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Podczas spotkania, które odbyło się 12 grudnia 2018 roku w siedzibie ZUOS Tczew z udziałem Dominika Bąka, Wiceprezesa NFOŚ oraz Jarosława Rolińskiego, Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚ, podkreślono, że Projekt – spośród wszystkich realizacji dofinansowywanych przez Fundusz ze środków unijnych – jest jednym z najbardziej zaawansowanych w Polsce pod względem zakresu zrealizowanych prac.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z montażem ścian zewnętrznych. Dotychczas wykonano roboty ziemne i fundamenty pod halą. W najbliższym czasie Wykonawca przystąpi do montowania dachu oraz instalacji elektrycznej i wodociągowej.

Całość Projektu ma zostać ukończona na początku 2020 roku. Ukończenie hali dojrzewania stabilizatu planowane jest na połowę 2019 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *