Ministerstwo Środowiska zaostrzy warunki magazynowania odpadów

  1583

  Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nowy projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów,który został skierowany do opiniowania i uzgodnień międzyresortowych.  Rozporządzenie to ma na celu zapobieganie nielegalnemu pozbywaniu się odpadów oraz pożarom miejsc magazynowania odpadów,które w dużej mierze są skutkiem niewłaściwego ich zabezpieczenia.

  Wymagania dla miejsc magazynowania odpadów, wskazują przede wszystkim na konieczność odpowiedniego zaprojektowania i wyposażenia takich miejsc, w zależności od właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych,  przed przenikaniem do gleby, wód powierzchniowych itp.

  W przypadku odpadów posiadających właściwości palne, a także odpadów ulegających biodegradacji warunkiem niezbędnym dla większości ww. odpadów będzie magazynowanie ich w  pomieszczeniach lub halach magazynowych, w sposób zapobiegający przedostawaniu się wody, dostępowi zwierząt, w szczególności gryzoni lub ptaków, emisji odorów i pyleniu.

  Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie dwa tygodnie po jego opublikowaniu oprócz przepisów dotyczących oznaczenia etykietami magazynowanych odpadów niebezpiecznych, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

  Czytaj: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *