Będą zmiany w projekcie rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów?

  3138

  Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało protokół z posiedzenia w dniu 25.01.2019 r. Komisji prawniczej, które poświęcone było projektowi rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (wersja  projektu z 17.01.2019 r.)

  Komisja zaleciła Ministerstwu Środowiska wprowadzenie w projekcie zmian doprecyzowujących niektóre przepisy. Komisja zwróciła uwagę, że „regulacje zapewniające WIOŚ dostęp w czasie rzeczywistym do rejestrowanego obrazu (§ 3 i § 4 ust. 5 projektu) wykraczają poza zakres spraw przewidzianych do uregulowania w projektowanym rozporządzeniu”. Kwestie te – w opinii Komisji – powinny zostać uregulowane w przepisach ustawy o odpadach, w której ponadto powinno się doprecyzować zasady wykorzystywania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska dostępu do transmitowanego obrazu oraz przypadki,  w których inspektor wykorzystuje ten dostęp.
  Komisja stwierdziła ponadto, że „najwłaściwsze byłoby, aby projektowane rozporządzenie wchodziło w życie z dniem wejścia w życie przepisów ustawy nakładających na posiadacza odpadów obowiązek prowadzenia systemu kontroli, tj. 22.02.2019 r.”

  Czytaj więcej: protokół z posiedzenia Komisji prawniczej RCL 25.01.2019

  prot komisja prawnicza

  3 KOMENTARZE

   • Zgoda. Jeżeli Sejm tak postanowi, to można rozszerzyć delegację ustawową, albo zapisać takie wymagania wprost. Można mieć tylko nadzieję, że zanim SUWEREN podejmie taką decyzję, to zechce ją rozważyć i wysłuchać opinię specjalistów a nie tylko urzędników.

  1. Monitoring on-line to był największy absurd tej nowelizacji. Bezsensowne mnożenie kosztów. Dobrze, że RCL zakwestionował ten przepis!

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *