21 lutego 2019 r. odbyły się posiedzenia sejmowych komisji poświęcone gospodarce odpadami. Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęcone było rozpatrzeniu Informacji Ministra Środowiska na temat zagospodarowania odpadów komunalnych. W zasadzie zarówno wystąpienie Podsekretarza Stanu w MŚ, Sławomira Mazurka jak i przedstawicieli organizacji samorządowych i przedsiębiorców nie wniosły nowych wątków do debaty publicznej o odpadach. Zdecydowanie więcej emocji towarzyszyło debacie na forum Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które poświęcone było możliwościom wdrożenia w Polsce systemu kaucyjnego w zbiórce opakowań z tworzyw sztucznych. Prelegentami w czasie tego spotkania byli Jerzy Ziaja, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu oraz Anna Larsson, Dyrektor norweskiej organizacji RELOOP promującej gospodarkę obiegu zamkniętego. Obaj mówcy podkreślając liczne zalety i korzyści z funkcjonowania w wielu krajach systemu depozytowego opartego na kaucjach za opakowania po napojach (PET, aluminium) krytycznie odnieśli się do sporządzonego w 2017 roku przez DELOITTE na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowania eksperckiego pt. Analiza wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań, które stwierdza, że planowane wysokie koszty wprowadzenia systemu kaucyjnego nie równoważą potencjalnych korzyści dla systemu gospodarki odpadami.

Videorelacja z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=1#FA65DEB9A35AD092C125839800467361

Videorelacja z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#603608214567AB54C125839F00453199

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *