Komisja Europejska wzywa Polskę i Słowację do zaniechania naruszeń dyrektywy składowiskowej

749

7.03.2019 W swym komunikacie komisja Europejska stwierdziła, że Polska i Słowacja naruszyły postanowienia dyrektywy w sprawie składowania odpadów 1999/31/WE, która nakazywała zamknięcie do połowy 2009 r. wszystkich składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów dyrektywy. W przypadku Polski chodzi o 6 składowisk odpadów, które powinny być ostatecznie zamknięte do 2012 roku, zaś na Słowacji funkcjonuje jeszcze 12 takich składowisk.

Obu krajom Bruksela wyznaczyła obecnie 2-miesięczny okres na rozwiązanie tego problemu. Jeżeli zaś nie dostosują się do tego nakazu Komisja może skierować wniosek do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wnioskować o nałożenie sankcji finansowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *