Ministerstwo Środowiska potwierdza, że obowiązek przekazywania sprawozdań rocznych za pośrednictwem BDO zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Departament Gospodarki Odpadami MŚ w odpowiedzi na pytania Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w piśmie z dnia 22.02.2019 r. przedstawił wyjaśnienia dotyczące przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie sprawozdań rocznych.

FORS - interpretacja ws. sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych papieru metali tworzyw sztucznych i szkła-1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *