W odpowiedzi na petycję z dnia 6 grudnia 2018 Ministerstwo Środowiska opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach. Ministerstwo Środowiska stoi na stanowisku, że podstawą do odmowy wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest fakt, że wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu przedsiębiorcy wnioskującego o wydanie zezwolenia jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję, o cofnięciu zezwolenia, a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna. Biorąc jednak pod uwagę liczne wątpliwości dotyczące stosowania tych przepisów ministerstwo informuje, że rozważy zmianę tych przepisów.

Petycja z dnia 6.12.2018 r. 

Odpowiedź (z dnia 20.03.2019) Departamentu Gospodarki Odpadami na petycję z dnia 6.12.2018 r. 

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *