Zaświadczenie o niekaralności zagraża branży odpadowej

    578

    Prawo.pl Firmy, które chcą złożyć wnioski o zezwolenia na przetwarzanie i magazynowanie odpadów mogą mieć problem z uzyskaniem zaświadczeń o niekaralności. Szczególnie trudne jest pozyskanie oświadczeń od wspólników będących w konflikcie z innymi. Bez nich zaś przedsiębiorcy nie mają szans na kontynuowanie działalności. Ponadto najmniejsza kara może ich pozbawić pozwolenia.

    Czytaj więcej: https://www.prawo.pl/biznes/oswiadczenia-o-niekaralnosci-we-wnioskach-o-pozwolenie-na,394157.html

    ZOSTAW ODPOWIEDŹ

    W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *