Paliwo, jakie zamierza spalać w swojej instalacji Veolia produkowane jest z wysokokalorycznej frakcji odpadów, tzw. pre-RDF. Frakcja ta, nazywana inaczej „nadsitową”, to odpady, które pozostają po sortowaniu mechanicznym, w miejscu takim jak MSOK w Kopaszynie, zmieszanych odpadów komunalnych. To również tzw. „balast”, czyli resztki pozostające po wysortowaniu z odpadów zebranych przez mieszkańców selektywnie, wszystkiego, co w ramach recyklingu nadaje się do powtórnego wykorzystania. Odpady komunalne podczas przetwarzania na terenie MSOK, pozbawiane są m.in. udziału frakcji bio, tak więc pre-RDF jest zdecydowanie mniej uciążliwy pod kątem generowania odorów, niż zmieszane odpady komunalne. Wszystkie odpady, których wartość opałowa jest wyższa niż 6 MJ/kg, które nie nadają się do recyklingu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie mogą być kierowane na składowisko. Wykorzystuje się je do przygotowania paliwa (RDF) dla cementowni. Problem polega na tym, że rośnie ilość tej frakcji, a potrzeby cementowni są już nasycone. Większość ekspertów z zakresu gospodarki odpadami w Polsce wskazuje, że wykorzystanie frakcji nadsitowej i paliwa RDF do produkcji energii jest dzisiaj najbardziej efektywnym sposobem ich zagospodarowania oraz elementem budowania gospodarki obiegu zamkniętego, polegającej na wykorzystaniu zasobów w miejscu, gdzie one powstają. Źródło: portal WRC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *