Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, ze zmianami wynikającymi z konsultacji publicznych i opiniowania. Projekt ten został zaprezentowany 18.07.2019 r. w czasie konferencji uzgodnieniowej w MSWiA, w której uczestniczyli przedstawiciele izb gospodarczych i organizacji pracodawców oraz administracji rządowej i samorządowej.

Przepisy rozporządzenia mają obowiązywać od 22.08.2023 r.

Czytaj:

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

Załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia MSWiA

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *