Kancelaria Sejmu opublikowała tekst ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – tekst ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu, który trafił do podpisu Prezydenta RP.

Czytaj: ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *