Sejm przedłużył do 30.06.2020 r. papierową ewidencję odpadów – “system działa jest sprawny, intuicyjny, doskonale funkcjonuje…”

8219

9.01.2020 r. Sejm uchwalił, niemal jednogłośnie, nowelizację ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a ściślej przepisów dotyczących bazy danych o odpadach, która pozwala na prowadzenie papierowej ewidencji odpadów do 30.06.2020 r. W III czytaniu posłowie koalicji rządowej odrzucili wszystkie poprawki zgłoszone przez kluby opozycyjne, które m.in zakładały możliwość przekazywania przez ten okres także sprawozdawczości papierowej albo przedłużenia o rok terminu przejściowego. Znowelizowana w czwartek ustawa pozwoli przedsiębiorcom do końca czerwca br. prowadzić ewidencję odpadową również w formie papierowej. Nie oznacza to jednak, że te dokumenty nie będą musiały znaleźć się w BDO. Zgodnie z nowelą mają one być wprowadzane do Bazy niezwłocznie i zależy to zakończyć najpóźniej 31 lipca 2020 r.

W trakcie krótkie debaty Ireneusz Zyska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, zdementował “insynuacje i pomówienia kierowane w pierwszej kolejności pod adresem Pana Sławomira Mazurka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu, publicznie dziękując mu za wykonanie bardzo merytorycznej , głębokiej, analitycznej pracy związanej z uruchomieniem bazy danych o odpadach. System działa jest sprawny, jest intuicyjny, doskonale funkcjonuje”.

Uchwalona na dzisiejszym posiedzeniu ustawa trafi teraz do rozpatrzenia przez Senat na posiedzeniu w dniach 15-17 stycznia br.

Relacja video z debaty sejmowej pkt 7 od godz. 15:21:56 http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=31417DA374640F7AC12584C6004EA554#

UDOSTĘPNIJ

1 KOMENTARZ

  1. System nie działa sprawnie. Wiesza się często, nie przepuszcza dalej, żąda wybrania podmiotu, kiedy ten został wybrany na początku po zalogowaniu i nazwa widnieje w górnym lewym rogu. Mało tego, wyrzuca z systemu w czasie pracy. Jak mam złożyć wniosek aktualizacyjny w terminie 30 dni, kiedy od kilku dni nawet nie mogę zacząć go uzupełniać w systemie, a papierowo nie mogę już nic złożyć.
    Skandal. To jak malowanie trawy na zielono w słusznie minionych czasach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

1 × 1 =