Inwestycja Fortum w Zawierciu odpowiedzią na lokalne wyzwania odpadowe.

1178

Polska gospodarka w dalszym ciągu funkcjonuje według tzw. modelu linearnego, który opiera się na pozyskiwaniu zasobów, ich wykorzystaniu, a następnie składowaniu. To zdecydowanie przestarzały, ale przede wszystkim nieekologiczny model, który jak najszybciej powinien ustąpić miejsca gospodarce cyrkularnej (inaczej GOZ). Gospodarka Obiegu Zamkniętego zakłada, że produkty, materiały oraz surowce pozostają w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, przy jednoczesnej minimalizacji odpadów. Jedną ze skutecznych form na ograniczenie składowania odpadów, które nie nadają się do recyklingu, jest przerobienie ich na paliwo alternatywne (tzw. RDF). Firma energetyczna Fortum, znana ze swojego pro-ekologicznego podejścia do wytwarzania energii, planuje wybudować w Zawierciu zakład, który zajmie się właśnie produkcją RDF.

Planowana inwestycja będzie naturalnym wsparciem dla lokalnej gospodarki odpadami i jednocześnie przyczyni się do budowania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w regionie. Wytworzone z odpadów paliwo RDF ma zasilić elektrociepłownię w Zabrzu, która również należy do Fortum. Dzięki inwestycji, odpady  zostaną efektywnie wykorzystane do produkcji energii – zgodnie z założeniami GOZ.

„Surowcem do produkcji RDF-u są odpady pozostałe po sortowaniu, które nie nadają się do dalszego recyklingu, czyli tzw. frakcja resztkowa” wyjaśnia Mariusz Dzikuć, dyrektor ds. inwestycji, Fortum i dodaje: „Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu wytwarza rocznie ok. 20 000 ton tego rodzaju odpadów. Instalacja Fortum w pełni wykorzysta ten zasób do produkcji paliwa alternatywnego, które następnie zasili EC Zabrze. W ten sposób odpady zamiast trafiać na wysypisko lub do spalarni na przeciwległym krańcu Polski, zostaną wykorzystane lokalnie i wrócą do obiegu w postaci ciepła i energii elektrycznej.”

Problematyczna frakcja resztkowa a opłaty za śmieci

Składowanie odpadów nienadających się do recyklingu to jeden z kluczowych czynników kosztowych w Systemie Gospodarki Odpadami. Stanowi także duży problem dla samych gmin, gdyż ma znaczący wpływ na wysokość opłat za odbiór śmieci. Możliwość wykorzystania odpadów do produkcji RDF-u to realna szansa nie tylko na redukcję odpadów przeznaczonych do składowania, ale również kosztów z tym związanych.

„Działania, które samorządy podejmują w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury związanej z gospodarką odpadową są jednym z elementów wpływających na wysokość opłat za odbiór odpadów. Planowana przez Fortum inwestycja w Zawierciu będzie stanowić realne wsparcie w tym zakresie.” – dodaje Mariusz Dzikuć


Fortum to europejski lider w obszarze czystej energii. Prowadzimy działalność w ponad 40 krajach. Dostarczamy klientom energię elektryczną, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Angażujemy naszych klientów i społeczeństwo w dążeniu do tworzenia czystszego świata. Wraz z naszą spółką zależną Uniper, jesteśmy w Europie trzecim największym producentem energii elektrycznej wolnej od CO2. Zatrudniając około 19 000 profesjonalistów i osiągając łączne przychody na poziomie 69 miliardów euro, mamy skalę, kompetencje i zasoby, aby rozwijać się i napędzać transformację energetyczną. Akcje Fortum notowane są na giełdzie Nasdaq w Helsinkach, a akcje Uniper na giełdzie we Frankfurcie. www.fortum.pl   

UDOSTĘPNIJ

1 KOMENTARZ

  1. „ Firma energetyczna Fortum, znana ze swojego pro-ekologicznego” – HAHAHA

    Może częściej będziecie wymieniać filtry na kominach bo nie spełniacie porządnych proekologicznych zachodnich norm.
    Spalarnie śmieci jak papa czy plastik to tez nie za bardzo proekologiczne rozwiązanie (bo norm zachodnioeuropejskich czy skandynawskich nie lubicie spełniać – zysk jest dla was ważniejszy).

Skomentuj Hahaha Anuluj odpowiedź